3. Vazmena nedjelja

Ukazanje Isusovo kod Tiberijadskog jezera

Poslije toga očitova se Isus ponovno učenicima na Tiberijadskome moru. Očitova se ovako:  Bijahu zajedno Šimun Petar, Toma zvani Blizanac, Natanael iz Kane Galilejske, zatim Zebedejevi i još druga dva njegova učenika.  Kaže im Šimun Petar: »Idem ribariti.« Rekoše: »Idemo i mi s tobom.« Izađoše i uđoše u lađu, ali te noći ne uloviše ništa. Kad je već svanulo, stade Isus na kraju, ali učenici nisu znali da je to Isus.  Kaže im Isus: »Dječice, imate li što za prismok?« Odgovoriše mu: »Nemamo.«  A on im reče: »Bacite mrežu na desnu stranu lađe i naći ćete.« Baciše oni i više je ne mogoše izvući od mnoštva ribe.  Tada onaj učenik kojega je Isus ljubio kaže Petru: »Gospodin je!« Kad je Šimun Petar čuo da je to Gospodin, pripaše si gornju haljinu, jer bijaše gol, te se baci u more.  Ostali učenici dođoše s lađicom vukući mrežu s ribom jer ne bijahu daleko od kraja, samo kojih dvjesta lakata.

Kad iziđu na kraj, ugledaju pripravljenu žeravicu i na njoj pristavljenu ribu i kruh.  Kaže im Isus: »Donesite ribâ što ih sada uloviste.«  Nato se Šimun Petar popne i izvuče na kraj mrežu punu velikih riba, sto pedeset i tri. I premda ih je bilo toliko, mreža se ne raskinu.  Kaže im Isus: »Hajde, doručkujte!« I nitko se od učenika ne usudi upitati ga: »Tko si ti?« Znali su da je Gospodin.  Isus pristupi, uzme kruh i dade im, a tako i ribu.

To se već treći put očitova Isus učenicima pošto uskrsnu od mrtvih.

Isus podjeljuje Petru prvenstvo

Nakon doručka upita Isus Šimuna Petra: »Šimune Ivanov, ljubiš li me više nego ovi?« Odgovori mu: »Da, Gospodine, ti znaš da te volim!«  Kaže mu: »Pasi jaganjce moje!« Upita ga po drugi put: »Šimune Ivanov, ljubiš li me?« Odgovori mu: »Da, Gospodine, ti znaš da te volim!« Kaže mu: »Pasi ovce moje!«  Upita ga treći put: »Šimune Ivanov, voliš li me?« Ražalosti se Petar što ga upita treći put: »Voliš li me?« pa mu odgovori: »Gospodine, ti sve znaš! Tebi je poznato da te volim.« Kaže mu Isus: »Pasi ovce moje!«

»Zaista, zaista, kažem ti:

Dok si bio mlađi,

sam si se opasivao

i hodio kamo si htio;

ali kad ostariš,

raširit ćeš ruke

i drugi će te opasivati

i voditi kamo nećeš.«

 A to mu reče nagovješćujući kakvom će smrću proslaviti Boga. Rekavši to doda: »Idi za mnom!«  Iv 21, 1-19

 

Dragi prijatelji, ove nedjelje slušamo divno Ivanovo evanđelje koje nam govori o trećem Isusovom ukazanju učenicima nakon njegova uskrsnuća. Petar zove svoje prijatelje, apostole, da idu s njime ribariti. Nema tu nikakvih očekivanja, čak bismo mogli reći da se u zraku osjeća tjeskoba koju su učenici proživljavali zatečeni Isusovim raspećem na drvetu križa, događajima koji su uslijedili nakon smrti – učenici traže smirenje na pučini velikog jezera, loveći ribu sebe nemirne pokušavaju umiriti. 

Nažalost, trud im se ovaj put nije isplatio. Iako su probdjeli noć, iako su se jako umorili – ribu nisu ulovili. Koliko smo se puta i mi, dragi prijatelji, našli u sličnim situacijama kada bi unatoč svoj sili truda koji smo uložili u nešto, rezultat bio toliko malen da nas je obeshrabrio. 

Isus im se ukazuje, ali ga oni još nisu prepoznali. Isus traži da ponovno bace mrežu. Učenici su se mogli nećkati, učenici su mogli reći kako to nema smisla, jer sami nisu ulovili baš ništa, mreže su prazne, a lovili su cijelu noć. No, oni su vjerovali. Baciše još jednom mreže na riječ Učitelja i mreže se napuniše ribama. 

Mi ćemo imati uspjeha u životu jedino ako slijedimo Isusovu riječi i slušamo svog Učitelja. Jedino ako smo Njemu vjerni, mreže našeg života će biti pune. Unatoč tome što more u kojem plivamo ne obiluje ribama, ako Gospodina slušamo, on će nam dati puninu.

Doručak na koji Isus poziva umorne učenike je slika euharistije. Noć koje je teška je iza njih, a Isus ih sada krijepi hranom za život vječni – euharistijom. I mi slobodno redovito pronađimo snagu i utjehu, okrijepu u svetoj euharistiji kada se umorimo od oluja i nevera naših života. 

Bog i nas zove da idemo za njim, da Njemu budemo vjerni, kako bi jednoga dana mogli susresti s Učiteljem u stanovima koje nam je pripremio Otac. 

Skip to content