Riječka nadbiskupija danas
Kategorija:
Nadbiskupija

katedralaa) Riječka nadbiskupija je danas sveobuhvatno uređena mjesna Crkva koja koordinirano i sustavno provodi pastoralno služenje. Radi boljeg ostvarivanja te osnovne svrhe podijeljena je u sedam dekanata i devedeset župa. Pastoralno djelovanje na terenu podupiru Nadbiskupijski ordinarijat, kao i uredi za obitelj, katehezu i odnose s javnošću, nadbiskupijski mjesečnik “Zvona” i tjedne emisije na lokalnim radio postajama. Tu su i brojna povjerenstva koja promiču posebne vidove pastorala, kao i zbor savjetnika, prezbitersko vijeće, svećenička skupština i pastoralno vijeće koje se trenutno obnavlja. U izvođenje pastoralnog djela uključeno je na razne načine više od stotinu dijecezanskih i redovničkih svećenika, dvjestotinjak redovnica i preko osamdeset vjeroučitelja laika. U animiranju župnog pastorala posebnu ulogu imaju župna pastoralna vijeća koja postoje u svim župama. Pastoralnim djelatnicima i zainteresiranim vjernicima stoje na raspolaganju tri pastoralna centra: u Čabru i Dramlju za djecu i mlade te u Lovranu veliki pastoralni centar za duhovne vježbe, seminare i razne tečajeve.

b) Posebno je blagotvorna prisutnost brojnih redovničkih zajednica u životu i poslanju Nadbiskupije. Franjevci Provincije sv. Ćirila i Metoda, uz brigu za Svetište Gospe Trsatske koje je, zajedno s njihovim samostanom i novicijatom, žarište duhovnog života u Rijeci i cijeloj Nadbiskupiji, djeluju u župnom pastoralu, u pastoralu mladih i odraslih, a daju i jednog profesora na Teologiji u Rijeci. Oci kapucini vode župu Gospe Lurdske u središtu grada i službenici su sakramenta pomirenja kao i duhovni pomoćnici i vođe brojnim vjernicima koji navraćaju u tu mnogima omiljenu crkvu i samostan uz nju. Oci dominikanci su od svog dolaska u Rijeku poslije drugog svjetskog rata prisutni s jednim ili više profesora na Teologiji, a uz njihov su samostan i crkvu stasale generacije katoličkih intelektualaca. Oci salezijanci, uz pastoralni rad na trima velikim riječkim župama, bolnički pastoral i pastoral u Domu umirovljenika, vode i gimnaziju koja je po svojoj kvaliteti poznata i priznata u Rijeci i široj okolici. Franjevci Provincije sv. Jeronima upravljaju trima župama, a isusovci se, osim u župnom pastoralu, posebno ističu organiziranjem duhovnih vježba i raznih drugih tečajeva u svojoj kući u Opatiji.

Dragocjena je i nazočnost brojnih ženskih redovničkih zajednica. Rijeka se posebno diči svojom autohtonom redovničkom zajednicom, Družbom sestara Presvetog Srca Isusova, čije sestre djeluju na Teologiji u Rijeci, sudjeluju u župnom pastoralu i vode više dječjih vrtića i dva staračka doma, kao i Dom pastoralnih susreta u Lovranu te domaćinstvo u Nadbiskupskom domu, u Bogoslovnom sjemeništu i u Domu za umirovljene svećenike. Sestre sv. Vinka Paulskog, organizirane u svojoj riječkoj provinciji, danas djeluju u Kliničkom bolničkom centru, u župnom pastoralu, u nadbiskupijskom uredu za katehizaciju, u nadbiskupijskom Caritasu i u njegovu nadaleko poznatom Domu sv. Ana, koji pruža pribježište trudnicama, majkama i djeci u nevolji. Zapažen je i samozatajan rad sestara sv. Križa iz Đakova koje djeluju u župi sv. Ćirila i Metoda na Sušaku, u samostanu otaca franjevaca na Trsatu i u župi i kući otaca isusovaca u Opatiji. Tu je i nenametljiva, ali veoma živa prisutnost sestara Kćeri kršćanske ljubavi sv. Vinka Pavelskog u Voloskom, Kćeri Božje ljubavi u Selcu, Kastvu i na Teologiji u Rijeci, Kćeri Marije Pomoćnice (uz ostalo vode Pastoralni centar u Čabru), Služavki Malog Isusa te članica Svjetovnog instituta Mala franjevačka obitelj. Dragocjen je doprinos mnogih sestara u izvođenju školskog vjeronauka i župne kateheze, u vođenju crkvenog pjevanja i uređenju bogoslužnog prostora.

c) Veliki je dar za Nadbiskupiju – Teologija u Rijeci, fakultetska ustanova na kojoj se, uz svećeničke kandidate, obrazuju i mnogi mladi vjernici laici, od kojih se očekuje da unesu novu svježinu u život i rad Riječke nadbiskupije i metropolije ne samo na području vjeronauka i katehizacije nego i u širem župnom pastoralu te posebno na kulturnoj, socijalnoj i političkoj razini. Riječka Teologija, ustanova Riječke metropolije i područni studij Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu ima svoj znanstveni teološki časopis, kao i kvalitetan profesorski zbor sastavljen od dijecezanskih svećenika, redovnika, redovnica i laika, a svojom je djelatnošću prisutan i izvan same Teologije.

Dakako, posebne nade Riječka nadbiskupija, zajedno s ostalim sufraganskim biskupijama, polaže u Bogoslovno sjemenište u Rijeci, gdje se odgajaju novi svećenici, toliko potrebni našim župama i vjernicima. Od 2003. godine nadalje riječko će se bogoslovno sjemenište s velikom zahvalnošću sjećati petodnevnog boravka Svetog Oca Ivana Pavla II. pod njegovim krovom, na što će trajno podsjećati i ime Bogoslovno sjemenište “Ivan Pavao II.” u Rijeci.

d) Svoju socijalnu djelatnost na institucionaliziran način Nadbiskupija obavlja posredstvom nadbiskupijskog Caritasa i župnih Caritasa. U sklopu Caritasa djeluju: Caritasov dom za žene i djecu – žrtve obiteljskog nasilja “sv. Ana”, Obiteljsko savjetovalište te Mobilno savjetovalište “Žena u nevolji”, hospicij “Marija Kozulić” i druge ustanove. Izgradnjom Caritasova centra u Rijeci (Škurinje) nadbiskupijski Caritas dobio je uvjete za još sustavniji i plodonosniji rad i svjedočenje evanđeoske ljubavi prema najpotrebnijima.

Skip to content