Uskrs 2023.

Uskrs je. Isus, kojega smo gledali raspetog na križu i umrlog položili u grob je živ. I to ne živ na način onih koje je on za svoga života oživljavao i koje će biti potrebno prije ili kasnije ponovo vidjeti među mrtvima. On je živ na nov način, na način uskrsnuća.

Liturgija vazmenog bdjenja nas osobito podsjeća na tri „mjesta“ na kojima i danas možemo susreti živoga Isusa. To je najprije Božja riječ koja nas kroz povijest spasenja vodi prema događaju uskrsnuća. Zatim je to Crkva kao zajednica onih koji vjeruju u Isusa Krista i ispovijedaju njegovo uskrsnuće u koju se uključujemo po krštenju. I to je, kao središte cijelog kršćanskog života, euharistija u kojoj ponavljamo otajstvo Isusove muke, smrti i uskrsnuća koje slavimo.

Osim ovih poznatih mjesta trajne prisutnosti među nama Isusa koji je živ, nastavno na čin pranja nogu koji nam je Isus, s euharistijom i polazeći od euharistije, zapovijedao činiti njemu na spomen, želio bih naglasiti još jedno „mjesto“ gdje ga možemo i moramo susresti živoga. To mjesto su drugi, naša braća i sestre. Braća i sestre su nam, kako nas podsjeća papa Franjo u enciklici Fratelli tutti, svi ljudi. To su, međutim, osobito oni koji se nalaze na rubovima, periferijama, ranjenici pokraj naših puteva, gladni i žedni, goli i bosi, prognani i zatvoreni, zlostavljani i zanemareni, osobe s posebnim potrebama i isključeni na različite načine. Učiniti u Crkvi i društvu mjesto i za njih, staviti njih u središte ili barem, kako nas poziva kontinentalna faza sinode, i na njih proširiti prostor svoga šatora, znači da smo u središte stavili samoga Krista koji je živ, da smo za njega u Crkvi i društvu stvorili prostor, da smo mu našli mjesto. Drugi, osobito drugi u potrebi koje smo pozvani prepoznati kao svoju braću i sestre i takvima im se učiniti, su Galileja u kojoj, kako podsjećam u ovogodišnjoj uskrsnoj poruci, možemo ponovo susresti Krista živoga. Jer tamo, na periferijama, Isus je „započeo svoje djelovanje. I tamo je pronašao ribare, učinio od njih učenike i prozvao ih prijateljima. On i u Galileji današnjice želi nastaviti svoje djelovanje.  Zato i nas zove tamo, u Galileju“ (Iz Uskrsne poruke, 2023.).

„Iz Galileje, s onu stranu vidljivih granica Crkve, Uskrsnuli želi obnoviti Crkvu u njezinu središtu, kako bi je ponovo poslao do kraja zemlje i na periferije svijeta da nastavi djelo njegove ljubavi i spasenja za sve. Nema tih granica koje bi nekoga mogle odijeliti od ljubavi Kristove, ljubavi kojom on ljubi nas i svakoga čovjeka. Ipak, da bismo to razumjeli i da bismo to pretvorili u svoje poslanje, potrebno se uvijek ponovo vraćati u Galileju kako bismo se uvijek ponovo mogli izgrađivati kao Isusovi učenici i prijatelji. I slijediti Isusa putovima Galileje, korak po korak, iz događaja u događaj i tako sve dok ne postanemo sposobni u križevima i patnjama svoje izranjene braće i sestara, osobito onih na periferijama Crkve i svijeta, pronaći i prepoznali Uskrsloga i njegove rane. I onima koji sjede u tmini svijeta navijestiti radost Uskrsa“ (Iz Uskrsne poruke, 2023.).

Neka nam je sretan Uskrs!

Skip to content