S odgojem smo uvijek na dobitku

Održan Stručni skup odgojiteljica u vjeri

Odgojiteljice u vjeri iz riječkih katoličkih dječjih vrtića „Nazaret“ i „Zvjezdica mira“ zajedno sa svojim ravnateljicama s. Kristinom Tunić i s. M. Gracijanom Prodan u subotu 14. listopada okupile su se na Stručnom skupu za odgojiteljice u vjeri Riječke metropolije. Tema Stručnog skupa bila je „Odgoj – Odgajanje – Odgojitelj. ‘Čin nade’ – ‘Klađenje na budućnost’ – ‘Bližnji u svojo blizini prema svima’ (Papa Franjo)“ o kojoj je govorila predstojnica Katehetskog ureda i Ureda za katoličke škole Riječke nadbiskupije Ksenija Rukavina Kovačević.

Predstojnica je u prvom dijelu svoga izlaganja stavila naglasak na vjerničku suodgovornost i suradnju koja se ostvaruje na više područja: osobnoj, obiteljskoj, profesionalnoj, društveno-kulturnoj i političkoj. Na profesionalnoj razini posebno je istaknula: profesionalno promicanje dostojanstva ljudske osobe i njezina prava, promicanje vrjednota braka i obitelji, ljudskoga rada odgovornim i stručnim pristupom prema vlastitom poslu i službi, općeg dobra, mira i zbližavanja s pojedincima i ustanovama koje ne dolaze iz krila Crkve i još niz modela vjerničke suodgovornosti i suradnje na profesionalnoj razini. S obzirom da je tema izlaganja bila koncipirana na odgojnim smjernicama pape Franje, predavačica je na početku svog izlaganja postavila pitanje: zašto Crkva ulaže toliko svoga resursa u zadaću odgoja koja nije usko vjerska? Odgojiteljice u vjeri iznosile su različite odgovore koji su svi vodili prema Papinoj tezi: „Jedini razlog zbog kojega Crkva ima nešto činiti na odgojnom polju jest nada u novo čovječanstvo, u mogućnost drukčijega svijeta“ (Papa Franjo, O odgoju, 2015.). Predavačica je potom navela nekoliko slika kojima papa Franjo opisuje pedagoški fenomen odgoja („veliko gradilište“, „snaga koja pomiruje“, „ekološki pokret“, „uključujući pokret“, „pokret koji pomiruje“, „pokret ekipe“). U drugom dijelu izlaganja stavljen je naglasak na važnosti identiteta osobe i ustanove s katoličkim predznakom. U tom kontekstu pozvala je odgojiteljice u vjeri na dublje promišljanje o vlastitom vjerničkom i profesionalnom identitetu, kao i ravnateljice katoličkih vrtića na promišljanje o identitetu njihove odgojne ustanove. Pri tome je istaknula tri važne Papine smjernice kojima se aktivno participira na krajnjem ishodu stvaranja „novog čovječanstva“ i „mogućnosti drugačijega svijeta“, a to su: 1. jasan i dosljedan identitet, 2. kvaliteta vlastitog rada i 3. osobni doprinos općem dobru (odgajati za pripadnost ljudskoj obitelji). Sve navedeno zahtijeva višestruku izvrsnost: obrazovnu (kvalitetan sustav prenošenja znanja), kulturno-odgojnu (jasan sustav odgojno-obrazovnih i kršćanskih vrijednosti), međuljudsku i društvenu (osposobljenost za društveno odgovorno ponašanje, kršćansku društvenu etiku, djelovanje na načelima pravednosti i mirotvorstva), duhovno-vjersku (svjedočenje evanđeoske jednostavnosti, njegovanje duha zajedništva i kršćanske solidarnosti, poticajnog ozračja) i komunitarnu (stvaranje obiteljskog ozračja i djelatni odnos unutar ustanove). U govoru o identitetu katoličke odgojne ustanove predavačica je posebno istaknula četiri važna elementa: 1. kršćanski odgojni proces, 2. trajna formacija djelatnika, 3. dijalog i suradnja te 4. postojanje životnog ambijenta obiteljskog zajedništva. U završnom dijelu izlaganja predavačica je ukazala na neke simptome patologije ambijenta koji se mogu javiti u katoličkim odgojno-obrazovnim ustanovama svih razina (usp. Kongregacija za katolički odgoj, Vjerska dimenzija odgoja u katoličkoj školi, 104.), a oni su: odsutnost ili nesposobnost odgojnog plana, nedovoljna priprava odgovornih osoba, prevelika posvećenost izvanjskom uspjehu, antagonizam između djelatnika, izvana nametnuta radna disciplina, loše svjedočenje, slabo sudjelovanje na općem dobru, izolacija od crkvene zajednice, rutinska vjerska pouka i drugo.

Na kraju izlaganja uslijedila je kratka rasprava o temi, nakon čega je predavačica pozvala sve odgojiteljice u vjeri na aktivno sudjelovanje u misijskom tjednu i u obilježavanju Svjetskog dana misija 22. listopada.

 

Skip to content