Održana sjednica Nadbiskupijskog pastoralnog vijeća

U Velikoj odvorani Nadbiskupijskog ordinarijata u Rijeci u srijedu 17. svibnja održana je 4. redovna sjednica Nadbiskupijskog pastoralnog vijeća pod predsjedanjem riječkog nadbiskupa Mate Uzinića. Nakon uvodne molitve te pozdravnog govora tajnika Marka Medveda, uslijedio je radni dio susreta u kojemu su iznesena iskustva vijećnika o sinodalnom hodu u župama i dekanatima Riječke nadbiskupije. Istaknuta su pozitivna i negativna iskustva sa sinodalnih savjetovanja u župama dekanata.

Kao jedan od glavnih razloga za nedovoljno uključivanje naveli su neznanje velikog broja vjernika glede pojma sinode i neupućenost u medotodologiju rada. Pohvalno je istaknuto korištenje pojma bratstvo iz smjernica za nacrt nadbiskupijskog Pastoralnog plana i programa za novu pastoralnu godinu, pri čemu je istaknuo da se njime u velikoj mjeri očituje ono što sinoda jest. Od samoga početka Crkva je prakticirala stil zajedničkog hoda čiji je izraz bratstvo. Papa Franjo u „Evangelii gaudium“ ističe da se bratstvo ostvaruje kroz prihvaćanje, slušanje, dijeljenje, solidarnost, navještaj, poslanje, siromaštvo i pastoralna godina 2023./2024. treba biti usmjerena ponovnom otkrivanju otvorenog bratstva koje treba postati stil crkvenoga života Riječke nadbiskupije, istaknuto je u smjernicama koje su jednoglasno prihvaćene na sjednici.

Ovom prigodom predstavljeno je novo povjerenstvo posvećeno pastoralu s osobama s invaliditetom i posebnim potrebama, a o kojemu je govorio Budislav Vukas, profesor s Pravnog fakulteta u Rijeci koji je, zajedno s Klarom Labinac iz Centra za odgoj i obrazovanje, na čelu novoosnovanog povjerenstva. Cilj je na polju ovog, još uvijek nedovoljno zastupljenog pastorala, omogućiti osobama s invaliditetom i posebnim potrebama da budu aktivni subjekti u pastoralu mjesne Crkve.

U raspravi koja je uslijedila naglašena je važnost pojma sinodalnosti, ali i poteškoća da mnogi ne razumiju teološke pojmove i potrebno ih je podučiti i informirati. Cilj je prihvaćanje sinodalnog načina crkvenog života. U kontekstu sinodalnih savjetovanja, nadbiskup je izdvojio pozitivna iskustva susreta s vjeroučiteljima i župnicima u kojima vjeroučitelji vrše svoje poslanje. Istaknut je primjer sinodalnog savjerovanja s krizmanicima u opatijskom dekanatu pri čemu je iznesena percepcija mladih o crkvenom životu i župnoj zajednici.

U završnom dijelu susreta konstruktivno se razgovaralo o proslavi zaštitnika Riječke nadbiskupije, katedrale i grada Rijeke, sv. Vida u vidi jačanja zajedništva i identiteta nadbiskupije.

 

Skip to content