Edukaciju o zaštiti i dobrobiti maloljetnih i ranjivih osoba prošli svećenici i djelatnici

Posljednjim, četvrtim susretom u Nadbiskupskom domu u Rijeci, 24. ožujka završen je prvi modul edukacije “Promicanje dobrobiti maloljetnih i ranjivih osoba u Katoličkoj Crkvi  – Uvod u zaštitu i dobrobit djece i ranjivih osoba”. Na taj su način tijekom četiri susreta s istom tematikom u Nadbiskupskom domu, edukaciju prošli svi stariji svećenici te djelatnici Ordinarijata, pastoralnih ureda, povjerenstava, karitativnih ustanova i vrtića. Mlađi svećenici imat će posebno organizirane edukacije, a predviđa se održavanje još dva tematska modula edukacije za svećenike i djelatnike po sličnom rasporedu.

Program edukacije proveden je u organizaciji Metropolitanskog pastoralnog instituta u Rijeci, a predavači su bile djelatnice Centra za promicanje dobrobiti ranjivih osoba Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Edukacije su vodile voditeljica Centra Anita Dučkić Sertić i suradnice Sanda Smoljo-Dobrovoljski i Jelena Zadro.

Prvoga dana u edukaciji su sudjelovali svećenici i redovnici Riječke nadbiskupije zajedno s riječkim nadbiskupom Matom Uzinićem i generalnim vikarom Riječke nadbiskupije Mariom Tomljanovićem, drugoga dana djelatnici Ordinarijata i ustanova Riječke nadbiskupije, treći je termin bio opet za svećenike, posljednji za djelatnike.

Tijekom edukacije polaznici su imali priliku čuti predavanja o interdisciplinarnom pristupu temi dostojanstva čovjeka, o granicama u odnosima, nasilju i prevenciji nasilja  nad ranjivim osobama. Također, govorilo se o razumijevanju moći u crkvenim institucijama, nužnim koracima prevencije bilo kojeg oblika nasilja i zlostavljanja kao i onim koracima koji se moraju učiniti ukoliko se dogodi zlostavljanje.

Teme i primjeri o zanemarivanju i zlostavljanju, njihovim oblicima i vrstama, posljedicama i prepoznavanju rizičnih i zaštitnih čimbenika, potaknuli su polaznike na aktivno sudjelovanje u radionicama nakon kojih su kao zajednički zaključak istaknuli potrebu nastavka ovakvih edukacija kojima je cilj podizanje razine svijesti i povećanje osjetljivosti za prepoznavanje zlostavljanja i zanemarivanja.

Organizatori će nastaviti s ovim programom kojim se želi prvenstveno zaštiti maloljetne i ranjive osobe te senzibilizirati javnost o nužnosti edukacije koja omogućava prevenciju nasilja, zanemarivanja i zlostavljanja maloljetnih i ranjivih osoba.

 

Skip to content