Teologija je uvijek napredovala kada je bila dijaloški otvorena i kada su teolozi imali slobodu istraživanja
Kategorija:
Vijesti

“Ne mislim da teolog mora odgovoriti na sve pojave i pojavnosti u ovome svijetu, teolog nije dnevni komentator niti dnevni prognostičar. Teolog je onaj koji u ozbiljnosti svoga razlučivanja zna čitati znakove vremena i ukazivati na njih polazeći iz Riječi.”, poručuje između ostaloga u razgovoru za Polis.ba, Branko Murić docent na katedri fundamentalne teologije Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje je i prodekan. U svom znanstvenom, nastavnom i stručnom radu osobito se bavi temama Božje objave, pitanjima temelja vjere i kako je shvatiti, odnosom Boga i čovjeka. Profesor Murić i teolog Gianluigi Pasquale 2021. objavili su knjigu Teologia fondamentale: il “Logos“ tra comprendere e credere [Fundamentalna teologija: ‘Logos’ između razumijevanja i vjerovanja]. S Brankom Murićem, jednim od predavača na Mediteranskim teološkim susretima, razgovarao je za Polis.ba Marko Medved, a razgovor u cijelosti pročitajte u poveznici na tekst: https://polis.ba/branko-muric-za-polis-ba-teologija-je-uvijek-napredovala-kada-je-bila-dijaloski-otvorena-i-kada-su-teolozi-imali-slobodu-istrazivanja/

Skip to content