Sinodalno savjetovanje polaznika Metropolitanskog pastoralnog instituta u Rijeci

U subotu, 2. travnja o.g., u prostorima Metropolitanskog pastoralnog instituta u Rijeci održano je sinodalno savjetovanje bivših i sadašnjih polaznika Instituta. Sudjelovalo je petnaest polaznika i polaznica raznih seminara MPI-a. Savjetovanje je animirala dr. sc. Natalija Bogović, predstojnica Instituta i Apolinar Barbiš, duktor bogoslova Bogoslovnog sjemeništa „Ivan Pavao II.“ u Rijeci i član Nadbiskupijskog povjerenstva za sinodalna savjetovanja.

Cilj ovog susreta bio je da se među sudionicima uistinu dogodi zajednički hod – sinodalnost te da na taj način Institut sa svojom Upravom i polaznicima da svoj doprinos sinodalnom procesu na razini Riječke metropolije i opće Crkve.

Nakon uvodnog pozdrava i kratkog predstavljanja Sinode s njenim temeljnim temama: zajedništvo, sudjelovanje, poslanje, uslijedila je zajednička molitva Duhu Svetom i molitva za Sinodu. Potom je naviještena Božja riječ, Prispodoba o milosrdnom ocu iz Lukinog evanđelja te pročitano kratko razmatranje uz Evanđelje. Uslijedilo je vrijeme tišine kako bi svi sudionici mogli razmisliti o onome što su čuli, nakon čega su se iznosila iskustava, razmišljanja i vlastiti osvrti na Božju riječ kao i na temeljna pitanja Sinode.

Među sudionicima uspio se ostvariti iskren dijalog. Zaključilo se da se općenito teži sve većem obraćenju vjernika, Crkve i društva Isusu i njegovom evanđelju, njegovom naviještanju Kraljevstva nebeskog koje se množi i ostvaruje već ovdje na zemlji praštanjem, širenjem ljubavi, radosti i brige na svim razinama prema svakom čovjeku kako bi uistinu zaživjelo zajedništvo među ljudima. Angažirani vjernici laici koji su odlučili raditi na svojoj edukaciji i formaciji u duhovnom i teološkom smislu pohađanjem seminara Instituta voljni su svoje znanje i iskustva širiti dalje gdje god postoji potreba za takvim djelovanjem te na taj način uvijek što više i što bolje ostvarivati zajedništvo među ljudima, jednom riječju sinodalnu Crkvu.

Skip to content