Razrješenja, imenovanja i premještaji u Riječkoj nadbiskupiji 2022.

Svršetkom pastoralne godine 2021./2022. riječki nadbiskup koadjutor mons. mr. Mate Uzinić, u vidu što primjerenijeg odgovora na aktualne pastoralne i administrativne potrebe pojedinih župa, odnosno središnjih ustanova Riječke nadbiskupije, izvršio je slijedeće personalne promjene:

Prot. br. 443/2022. Vlč. Matija Žugaj ekskardiniran je iz Riječke nadbiskupije i inkardiran je u Bjelovarsko-križevačku biskupiju (Br. 300/2022).

Prot. br. 454/2022. Vlč. Marko Gregić, župnik župe sv. Ane – Rijeka (Gornja Vežica), razriješen je službe kancelara Riječke nadbiskupije (i po službi člana i zapisničara Prezbiterskog vijeća Riječke nadbiskupije).

Prot. br. 455/2022. Vlč. Goran Žan Labović Casalonga razriješen je službe vicekancelara Riječke nadbiskupije i imenovan je kancelarom Riječke nadbiskupije (i po službi članom i zapisničarem Prezbiterskog vijeća Riječke nadbiskupije), župnikom župe Presvetog Srca Isusova – Križišće i župnim upraviteljem župe sv. Antuna op. – Šmirka.

Prot. br. 456/2022. Mons. Matija Matičić razriješen je službe ekonoma Riječke nadbiskupije (i po službi člana Prezbiterskog vijeća Riječke nadbiskupije), rektora katedrale sv. Vida – Rijeka, zatvorskog kapelana – Rijeka, povjerenika za pastoral turista, selilaca i za migrante, povjerenika za ekumenizam i dijalog te članstva u upravnim vijećima (Sv. Ana Caritasov dom za žene i djecu – žrtve obiteljskog nasilja, Domus Laurana – Biskupijsko dobro u Lovranu) i, nastavno na dopis Prot. br. 134/2022 stavlja se na raspolaganje, na godinu dana, Nadbiskupiji Cardiff, Wales, Velika Britanija.

Prot. br. 457/2022. Vlč. Mario Tomljanović, generalni vikar, imenovan je i rektorom katedrale sv. Vida – Rijeka.

Prot. br. 458/2022. Vlč. Ivan Friščić razriješen je službe župnika župe sv. Filipa i Jakova ap. – Grobnik, bakarskog dekana te je imenovan župnikom župe sv. Jurja mč. – Rijeka (Gornja Drenova)

Prot. br. 459/2022. Vlč. Nikola Vranješ razriješen je službe župnika župe sv. Juraj mč. – Rijeka (Gornja Drenova) te je imenovan pastoralnim suradnikom u župama sv. Romualda i Svih Svetih – Rijeka i sv. Luke ev. – Rijeka s dozvolom za nastavak profesorske službe na postdiplomskom studiju KBF-a Sveučilišta u Zagrebu.

Prot. br. 460/2022. Vlč. Dražen Volk razriješen je službe župnika župe BDM Karmelske – Rijeka (Donja Drenova) te je imenovan župnikom župe sv. Filipa i Jakova ap. – Grobnik i jednim od duhovnika u Propedeutskoj godini.

Prot. br. 461/2022. Vlč. Michele Cittadino imenovan je župnikom župe BDM Karmelske – Rijeka (Donja Drenova).

Prot. br. 462/2022. vlč. Luka Klarica razriješen je službe vicerektora u Bogoslovnom sjemeništu “Ivana Pavla II.” – Rijeka i župnog vikara u župama sv. Romualda i Svih Svetih – Rijeka i sv. Luke ev. – Rijeka te je poslan na studij u Rim.

Prot. br. 463/2022. Vlč. Robert Riemann razriješen je službe župnika župe sv. Terezije Avil. – Ravna Gora te je imenovan župnikom župe sv. Antuna Pad. – Fužine i upraviteljem župe sv. Jurja mč. – Lič.

Prot. br. 464/2022. Vlč. Tomislav Zečević razriješen je službe župnika župa sv. Antuna Pad. – Fužine i sv. Jurja mč. – Lič te je imenovan župnikom župe sv. Izidora ratara – Skrad/Divjake.

Prot. br. 465/2022. Vlč. Tomislav Ravnjak, župnik župa sv. Nikole b. – Brod Moravice, sv. Petra i Pavla ap. – Podstene i Našašća Svetog Križa – Završje, razriješen je službe privremenog župnog upravitelja župe sv. Izidora ratara – Skrad/Divjake.

Prot. br. 466/2022. Vlč. Hrvoje Poljak, župnika župe sv. Ivana Nepom. – Vrbovsko, imenovan je i župnim upraviteljem župe sv. Terezije Avil. – Ravna Gora.

Prot. br. 467/2022. vlč. Josip Mijoč, mladomisnik, imenovan je župnim vikarom u župama sv. Ivana Nepom. – Vrbovsko i sv. Terezije Avil. – Ravna Gora.

Prot. br. 468/2022. Vlč. Marijan Žderić razriješen je službe župnika župa sv. Antuna Pad. – Čabar, sv. Vida – Prezid i sv. Andrije ap. – Tršće te je imenovan župnikom župe sv. Ane – Volosko.

Prot. br. 469/2022. Vlč. Hrvoje Mandić razriješen je službe župnog vikara u župama sv. Filipa i Jakova ap. – Novi Vinodolski i sv. Petra i Pavla ap. – Bribir te je imenovan župnim upraviteljem župa sv. Antuna Pad. – Čabar, sv. Vida – Prezid i sv. Andrije ap. – Tršće.

Prot. br. 470/2022. Vlč. Petar Belanić razriješen je službe župnika župe sv. Ane – Volosko te je imenovan župnikom župe sv. Andrije ap. – Mošćenice i upraviteljem župe sv. Jurja mč. – Brseč.

Prot. br. 471/2022. Vlč. Ivan Zimmerman razriješen je službe župnika župa sv. Andrije ap. – Mošćenice i sv. Jurja mč. – Brseč te je umirovljen.

Prot. br. 472/2022. Vlč. Anto Aračić razriješen je službe župnika župe sv. Marka ev. – Veprinac te je umirovljen.

Prot. br. 473/2022. P. Zrinko Nikolić, SMM, uz službu župnog upravitelja župe sv. Luke ev. – Rukavac, imenovan je i župnim upraviteljem župe sv. Marka ev. – Veprinac.

Prot. br. 474/2022. Vlč. Tomislav Nikolić, mladomisnik, imenovan je župnim vikarom u župama sv. Luke ev. – Rukavac i sv. Marka ev. – Veprinac.

Prot. br. 475/2022. Vlč. Jaroslaw Wilczynski, župnik župe sv. Jakova ap. – Jadranovo, razriješen je službe upravitelja župa Presv. Srca Isusova – Križišće, sv. Dujma mč. – Drivenik i sv. Antuna op. – Šmrika te je imenovan i upraviteljem župe sv. Jelene dj. i mč. – Dramalj.

Prot. br. 476/2022. Vlč. Tomislav Kutleša razriješen je službe upravitelja župa sv. Jelene dj. i mč. – Dramalj i Pohođenja BDM – Tribalj te je imenovan pastoralnim suradnikom u župama sv. Filipa i Jakova ap. – Novi Vinodolski, sv. Petra i Pavla ap. – Bribir, Pohođenja BDM – Tribalj i sv. Dujma mč. – Drivenik.

Prot. br. 477/2022. Vlč. Pave Điko razriješen je službe župnog vikara u župama Presv. Srca Isusova – Križišće, sv. Dujma mč. – Drivenik, sv. Antuna op. – Šmirika i sv. Jakova ap. – Jadranovo te je imenovan tajnikom nadbiskupa Ivana Devčića i duhovnikom u domu za starije osobe „Kantrida“.

Prot. br. 478/2022. Vlč. Mateo Šutić razriješen je službe župnog vikara u župi sv. Mateja ap. – Viškovo te je imenovan župnim vikarom u župama sv. Filipa i Jakova ap. – Novi Vinodolski, sv. Petra i Pavla ap. – Bribir, Pohođenja BDM – Tribalj i sv. Dujma mč. – Drivenik.

Prot. br. 479/2022. Vlč. Franko Gržičić, mladomisnik, imenovan je župnim vikarom u župi sv. Mateja ap. – Viškovo.

Prot. br. 480/2022. Vlč. Ivan Seletković, mladomisnik, imenovan je povjerenikom  za mlade Riječke nadbiskupije, dušobrižnikom samostana Družbe sestara Presvetog Srca Isusova – Rijeka (Pomerio) i pastoralnim suradnikom u župama sv. Bartola ap. – Cernik, sv. Franje Asiš. – Kukuljanovo i Presv. Srca Isusova – Škrljevo.

Prot. br. 481/2022. Vlč. Ivan Milardović, župnik župe sv. Mihovila ark. – Jelenje, razriješen je službe ekonoma Bogoslovnog sjemeništa „Ivana Pavla II.“ – Rijeka.

Prot. br. 482/2022. Vlč. Ivan Devčić imenovan je rektorom Pripravničkog sjemeništa sv. Ivan Pavao II. u Rijeci, povjerenikom za zvanja i ministrante i v. d. ekonoma Bogoslovnog sjemeništa Ivana Pavla II. – Rijeka, Pripravničkog sjemeništa „sv. Ivan Pavao II.“ – Rijeka i Svećeničkog doma – Rijeka.

Prot. br. 559/2022. Vlč. Mario Frlan, župni upravitelj župa sv. Filipa i Jakova ap. – Novi Vinodolski i sv. Petra i Pavla ap. – Bribir, imenovan je i župnim upraviteljem župa Pohođenja BDM – Tribalj i sv. Dujma mč. – Drivenik.

Prot. br. 577/2022. Gosp. Branko Kovačević, oecc,  razriješen je službe ravnatelja Ustanove za uzdržavanje klera i drugih crkvenih službenika.

Prot. br. 578/2022. Vlč. Mato Berišić, župnik župe sv. Ivana Krst. – Rijeka, imenovan je v.d. ekonomom Riječke nadbiskupije i ravnateljem Ustanove za uzdržavanje klera i drugih crkvenih službenika.

Prot. br. 579/2022. Vlč. Vjekoslav Đapić, vikar za kler, imenovan je i zatvorskim kapelonom u Rijeci.

Prot. br. 580/2022. Vlč. Mario Gerić, pastoralni vikar, imenovan je i povjerenikom za pastoral turista, selilaca i migranata i povjerenikom za ekumenizam i dijalog.

Prot. br. 581/2022. Antonio Vučković, bogoslov, imenovan je tajnikom nadbiskupa koadjutora Mate Uzinića i bilježnikom u Uredu kancelara.

Skip to content