Marija Bogorodica, 2023.

Današnji dan nam za razmišljanje nudi tri teme. Prva je svetkovina Marije Bogorodice, druga je Svjetski dan mira, a treća nova godina koju danas započinjemo.

Prvu temu, svetkovinu Marije Bogorodice, kao i posljedice koje otajstvo koje ispovijedamo tim Marijinim naslovom može imati za nas, pomaže nam razumjeti papa Franjo u apostolskim pismom Admirabile signum (Čudesan znak) o značenju i vrijednosti jaslica: „Marija je majka koja promatra svoje djetešce i pokazuje ga onima koji ga dolaze posjetiti. Njezin lik potiče nas da razmišljamo o velikom otajstvu kojim je zahvaćena ta djevojka kod je Bog pokucao na vrata njezinog bezgrešnog srca. Marija je s punom poslušnošću odgovorila na anđelov navještaj kojim se od nje traži da postane Majkom Božjom. Njezine riječi: ‘Evo službenice Gospodnje, neka mi budu po tvojoj riječi!’ (Lk 1, 38) , za sve nas su svjedočanstvo kako se u vjeri prepustiti Božjoj volji. Tim svojim ‘da’ Marija je postala majka Sina Božjega ne izgubivši, nego, zahvaljujući Njemu, posvetivši svoj djevičanstvo. U njoj vidimo Majku Božju koja svoga Sina ne drži za sebe, nego poziva sve da poslušaju njegovu riječ i provode je u djelo (usp. Iv 2, 5).“

I za razumijevanje druge teme Svjetskog dana mira u kontekstu našeg vremena će nam pomoći papa Franjo, odnosno njegova poruka za 56. svjetski dan mira. Poruku u cijelosti možete pročitati ovdje: https://www.ri-nadbiskupija.hr/2022/papina-poruka-za-svjetski-dan-mira-2023/

Pokušat ću sažeti neke naglaske te poruke u kojoj se papa Franjo osvrće na dvije stvarnosti koje su obilježje našeg vremena, a imaju utjecaj na svjetski mir. Prva je pandemija COVIDA-19,  a druga je rat, osobito onaj u Ukrajini. Iz obje ove stvarnosti možemo nešto naučiti i dati svoj doprinos svjetskom miru.

Iz pandemije COVID-19 možemo naučiti „da je naše najveće, ali i najkrhkije blago ljudsko bratstvo, utemeljeno na našem zajedničkom bogosinovstvu, te da se nitko ne može sâm spasiti. Prijeko je potrebno, stoga, zajedno tražiti i promicati univerzalne vrijednosti koje su putokazi na putu koji vodi do tog ljudskog bratstva.“ Također možemo naučiti „da povjerenje koje smo polagali u napredak, tehnologiju i učinke globalizacije nije bilo samo pretjerano, nego se pretvorilo u individualističku i idolopokloničku opijenost, ugrozivši jamstva pravde, sklada i mira za kojima tako silno žudimo“, a što za posljedicu ima to da  „rašireni problemi neravnoteža, nepravdi, siromaštava i marginalizacija vrlo često raspiruju nemire i sukobe, te uzrokuju nasilje, pa čak i ratove.“ Ipak, iz pandemije smo imali priliku otkriti i neke „pozitivne stvari kao što su blagodat povratka poniznosti, … smanjenje nekih konzumerističkih zahtjeva, obnovljeni osjećaj solidarnosti koji nas poziva da zbacimo sa sebe oklop svoje sebičnosti i otvorimo se patnjama i potrebama drugih.“ U pozitivno spada i „predano zalaganje, u nekim slučajevima doista herojsko, mnogih osoba koje su se žrtvovale kako bi svi mogli što je bolje moguće prebroditi dramu koju je izazvala ta hitna situacija“, a iz čega je „proizišla snažnija svijest koja poziva sve, narode i države, da ponovno u središte stave riječ “zajedno”. Naime, upravo zajedničkim naporima, u bratstvu i solidarnosti, gradimo mir, osiguravamo pravdu i prolazimo kroz najbolnije događaje.“

Iz rata – koji papa Franjo naziva „nova strašna nesreća“ i „virus“ za koji kaže da ga je „teže pobijediti od virusa koji pogađaju ljudsko tijelo, jer ne dolazi izvana, nego iznutra, iz srca čovječjega nagrđena grijehom“, izdvojio bih kao pouku za nas poziv pape Franje svakome od nas da dopustimo „Bogu da, preko ovog povijesnog trenutka, preobrazi naše uobičajene kriterije tumačenja svijeta i stvarnosti“. Ovo konkretno znači:

–  da „ne smijemo više misliti samo na to kako čuvati svoje osobne ili nacionalne interese, nego se moramo voditi idejom općeg dobra, s istančanim osjećajem za zajednički život, odnosno kao “mi” otvoren sveopćem bratstvu“;

– da „ne možemo težiti samo tome da zaštitimo same sebe, već je kucnuo čas da se svi zalažemo oko ozdravljenja našeg društva i našeg planeta, stvarajući temelje za pravedniji i mirniji svijet, ozbiljno predan traženju dobra koje će doista biti opće“;

–  da „na izazove našeg svijeta (trebamo) odgovoriti odgovorno i suosjećajno“;

– da „moramo ponovno razmotriti pitanje osiguravanja javnozdravstvene zaštite za sve“;

–  da trebamo „promicati mirovne napore za okončanje sukoba i ratova koji i dalje uzrokuju žrtve i siromaštvo“;

– da trebamo „zajednički i složno brinuti o našem zajedničkom domu i provoditi jasne i učinkovite mjere za borbu protiv klimatskih promjena“;

– da se trebamo „boriti protiv virusa nejednakosti i osigurati hranu i pristojan posao za sve, podupirući one koji ne zarađuju niti minimalnu plaću i nalaze se u vrlo teškim situacijama. Sablazan gladovanja cijelih naroda ostaje otvorena rana“;

– da „moramo, kroz odgovarajuće politike, poduzeti odgovarajuće mjere za promicanje prihvaćanja i integracije, posebno u pogledu migranata i onih koji žive kao odbačeni u našem društvu“.

Papa Franjo na kraju zaključuje da ćemo „samo ako se u tim situacijama budemo predano žrtvovali, s altruističkom željom nadahnutom Božjom beskrajnom i milosrdnom ljubavlju, moći (…) graditi novi svijet i pomoći u izgradnji Božjeg Kraljevstva, koje je kraljevstvo ljubavi, pravde i mira.“ Na kraju to pretvara i u želju upućenu „svim muškarcima i ženama dobre volje (…) da uzmognu izgrađivati iz dana u dan, kao mirotvorci, dobru godinu“ te molitvu Mariji Bezgrešnoj, Isusovoj Majci i Kraljici mira da „zagovara nas i čitavi svijet“.

Njegovoj želji i molitvi dodajem nadu da ćemo tome svi mi dati svoj doprinos tako što ćemo dozvoliti ponajprije Bogu da preobrazi naše srce, kako bi u našem srcu zavladao mir i odatle se mogao širiti na sve druge, članove naših obitelji te društvene i crkvene zajednice. Toj nadi, kao svoj doprinos trećoj temi, a ona je nova godina koju započinjemo, dodajem – u duhu prvog čitanja i njegovog blagoslova – tri molitvene želje koje pretačem u novogodišnji blagoslov za sve:

Neka nas blagoslovi Gospodin i neka nas čuva! Amen.

Neka nas Gospodin licem svojim obasja, milostiv neka nam bude! Amen.

Neka pogled svoj Gospodin svrati na nas i mir nam donese! Amen.

S ovim molitvenim blagoslovom želim svima, a osobito narodu Ukrajine i drugih zemalja u kojima se vode ratovi i čezne za mirom, sretnu i Božjim mirom blagoslovljenu novu godinu!

Skip to content