Evaluacija stručnih skupova za odgojiteljice u vjeri Riječke nadbiskupije – dobivena čvrsta četvorka
Kategorija:
Vijesti

Prvi stručni skup u novoj pedagoškoj godini za odgojiteljice u vjeri Riječke metropolije održan je 22. listopada u Dječjem vrtiću Nazaret u Rijeci. Na početku skupa voditeljica s. Kristina Tunić, ravnateljica domaćinskog dječjeg vrtića, pozdravila je predstojnicu Katehetskog ureda Riječke nadbiskupije gđu Kseniju Rukavina Kovačević i sve okupljene odgojiteljice u vjeri, a na poseban način zahvalila gostu predavaču vlč. Mariu Geriću, ravnatelju Metropolitanskog pastoralnog instituta u Rijeci i rektoru Bogoslovnog sjemeništa Ivan Pavao II. što je prihvatio održati stručno predavanje na temu „Uloga simbola vjere u predškolskom vjerskom odgoju“.

Odgojiteljice u vjeri imale su prilike poslušati teorijski dio vezan uz pojam, značenje, ulogu i važnost simbola općenito u svakodnevnom životu te konkretno simbola vjere u liturgijskom i vjersko-odgojnom i pedagoškom radu. Nakon teorijskog dijela uslijedio je praktični dio u kojem su odgojiteljice u vjeri, raspoređene u tri skupine, razmatrale na temelju izdvojenih evanđeoskih tekstova značenje pojedinih simbola vjere.

U završnom dijelu stručnog skupa predstojnica Katehetskog ureda provela je anketni upitnik o kvaliteti dosadašnjih stručnih skupova za odgojiteljice u vjeri u razdoblju od zadnjih pet godina te perspektivama razvoja u budućnosti. Anketni upitnik bio je u potpunosti anoniman. U nastavku donosimo neke zaključke na temelju dobivenih rezultata.

Redovitost pohađanja stručnih skupova u razdoblju od ped. godine 2017./2018. do ped. godine 2021./2022. pokazala se na visokom nivou. Naime, većina odgojiteljica u vjeri, njih preko 70%, sudjelovalo je na svim stručnim skupovima. U procjeni opće važnosti dosadašnjih stručnih skupova, na skali od najmanje važno do najviše važno, s obzirom na njihov profesionalni rad u struci, stručni rad u provođenju vjerskog odgoja, osobni rast u vjeri, napredovanje u struci te stručni doprinos napretku ustanove u kojoj rade, većina odgojiteljica u vjeri procijenila je da su dosadašnji stručni skupovi najviše utjecali na njihov stručni rad u provođenju vjerskih aktivnosti i osobni rast u vjeri, dok značajno manje na njihov profesionalni rad kao odgojitelja u predškolskim ustanovama, na napredovanje u struci i opći doprinos ustanovi u kojoj su zaposleni.

U procjeni organizacijsko-programskih segmenata stručnih skupova koji su najviše doprinijeli njihovom profesionalnom/stručnom i osobnom razvoju, većina odgojiteljica u vjeri izdvojila je praktični dio, primjere dobre prakse, razmjenu mišljenja i iskustava te izbor tema i stručnih predavača. S obzirom na pripremu i organizaciju dosadašnjih stručnih skupova, većina odgojiteljica iznimno je zadovoljna mjestom izvođenja i učestalošću skupova te načinom prezentiranja pojedinih stručnih tema. U procjeni kvalitete dosadašnjeg angažmana su/organizatora stručnih skupova na području Riječke nadbiskupije, na skali od 1 do 5, čvrstu četvorku dobili su svi, počevši od Agencije za odgoj i obrazovanje, Katehetskog ureda, Metropolitanskog pastoralnog instituta do voditeljice stručnih skupova. U upitniku je bilo ponuđeno 6 prijedloga za poboljšanje kvalitete stručnih skupova u budućnosti za koje su odgojiteljice bile zamoljene da iskažu svoj stupanj (ne)slaganja, kao i da navedu eventualno neke svoje prijedloge za koje smatraju da bi značajno doprinijeli kvalitativnim promjenama. Od ponuđenih prijedloga (povećati broj stručnih skupova, organizirati dodatne online skupove za one koji nisu u mogućnosti fizički nazočiti iz različitih razloga, programski i tehnički osuvremeniti stručne skupove, češće provoditi reizbor voditelja stručnih skupova, povezati stručne skupove za odgojiteljice u vjeri sa stručnim skupovima školskih vjeroučitelja u temama od vjersko-odgojne i pastoralno-katehetske važnosti, službeno verificirati stručne skupove i ostale stručne aktivnosti od strane AZOO-a) odgojiteljice u vjeri najviše su podržale organizaciju dodatnih online stručnih skupova, programsko i tehničko osuvremenjivanje stručnih skupova te službenu verifikaciju AZOO-a. Prijedlozi koji su nadodani od strane odgojiteljica u vjeri su: „više praktičnih primjera na skupovima“, „manje profesora koji nisu u izravnom odnosu s predškolskim ustanovama“, „više konkretnih tema iz struke“, „uključiti odgojitelje u izbor tema i predavača“.

Katehetski ured zahvaljuje voditeljici stručnih skupova s. Kristini Tunić i odgojiteljicama u vjeri na sudjelovanju u ovoj evaluaciji čiji će se rezultati svakako uzeti u obzir prilikom priprema i organizacije daljnjih stručnih skupova na području Riječke nadbiskupije.

Skip to content