Prvo županijsko stručno vijeće za vjeroučitelje Riječke nadbiskupije
Kategorija:
Vijesti

Prvo županijsko stručno vijeće za vjeroučitelje Riječke nadbiskupije održalo se online 27. studenog o.g. pod vodstvom voditeljica Vijeća, za osnovnu školu Kristine Zubalj i Tomislave Milušić, i za srednju školu Ines Turković. Susret je započeo poetsko-molitvenim početkom pod vodstvom vjeroučitelja Miroslava Radića, nakon čega je predstojnica Katehetskog ureda dr. sc. Ksenija Rukavina Kovačević održala uvodno izlaganje o Sinodalnom hodu Crkve.

Predstojnica je povezala dva crkvena prioriteta – Godinu obitelji Amoris laetitia i Sinodalni hod Crkve. Naglasila je da proglašenje Godine obitelji Amoris laetitia i poziv pape Franje cijeloj Božjoj Crkvi da se odvaži na sinodalni hod trebamo promatrati u komunikacijskom kontekstu živog odgovora Crkve na „znakove vremena“ u kojemu živimo. Da bismo bili aktivni dionici toga odgovora, važno je otvoriti se Duhu Božjem. Otvorenost Duhu uključuje neprestano bistrenje naših osobnih i kolektivnih pogleda, hrabrost i odvažnost u razlučivanju ponuda svijeta, (pre)odgoj i spremnost na zajedničko, nadopunjavajuće djelovanje i na „sinodalni mentalitet“, poručila je Predstojnica. U svom izlaganju posebno se osvrnula i na izazove koji mogu biti prepreka aktivnom uključivanju u Sinodalni hod, na što je prethodno upozorio papa Franjo prilikom otvaranja Sinode, ali i općenito u osobnom životu i radu svakog vjeroučitelja, a to su: formalizam – intelektualizam – nepokretnost. U drugom dijelu izlaganja citirala je papu Franju koji je 2015. godine na svečanosti obilježavanja 50. obljetnice Biskupske sinode poručio: „Svaki krštenik trebao bi se osjećati uključenim u crkvenu i društvenu promjenu koja nam je toliko potrebna. Ta promjena zahtijeva osobno i zajedničko obraćenje koje nam omogućuje vidjeti stvari kako ih Gospodin vidi.“ U okviru deset tematskih jezgri koje nudi Pripremni dokument Sinode Predstojnica je iznijela poticajne zadatke koji mogu pomoći vjeroučiteljima u njihovom aktivnom uključenju i doprinosu Sinodalnosti Crkve u školskom, župnom i širem društvenom kontekstu.

Vjeroučiteljica savjetnica Tomislava Milušić održala je izlaganje o elementima vrednovanja u nastavi Katoličkog vjeronauka. Naglasila je da vrednovanje polazi od temeljnih odrednica Okvira za vrednovanje procesa i ishoda u odgojno-obrazovnom sustavu RH, kao i od naravi sadržaja samoga predmeta. Temeljni elementi vrednovanja su znanje, stvaralačko izražavanje i kultura međusobnog komuniciranja. Vrednovanje učeničkih postignuća ostvaruje se na razini formativnog i sumativnog vrednovanja. Vjeroučiteljica je iznijela nekoliko primjera vrednovanja u konkretnoj školskoj praksi i najučestalijih pitanja od strane vjeroučitelja o istom. Vjeroučiteljica savjetnica Kristina Zubalj predstavila je (novi) Vodič za planiranje i pripremanje nastave Katoličkog vjeronauka, s posebnim naglaskom na planiranje učenja i poučavanja te na izradu konkrektne dnevne pripreme koja se sastoji od sljedećih elemenata: tema i podtema, šifra ishoda, odgojno-obrazovni ishodi, vrednovanje i artikulacija sata. Vjeroučiteljica Zubalj prezentirala je način razrade ishoda – na razini nastavnog predmeta, na razini nastavne teme i na razini nastavne aktivnosti. Vjeroučiteljica savjetnica Ines Turković iznijela je primjere dobre prakse u srednjoj školi vezane za prethodne teme, kao i konkretne izazove u praksi. Vjeroučitelji su imali priliku komentirati i razmijeniti svoja stručna i radna iskustva. Na kraju Vijeća vjeroučitelji su zajedno izmolili molitvu Duhu Svetom za Sinodalni hod Crkve.

KRK

Skip to content