Priopćenje za javnost – Hospicij “Marija Krucifiksa Kozulić”
Kategorija:
Vijesti

Hospicij je ustanova posebnog pieteta, posvećena ljudima u smiraju njihova života, bez obzira na njihovu vjeru, naciju, politička uvjerenja ili bilo koju drugu značajku. Stoga se kao javna ustanova izuzima i ograđuje od svakog promidžbenog djelovanja izvan konteksta svog rada.
Hospicij će sa zahvalnošću u bilo koje vrijeme primiti bilo koju donaciju i svaki znak pažnje, od koga god da dođe, naravno bez ikakve protučinidbe osim duboke zahvalnosti.
Uprava i štićenici hospicija ni na koji način ne sudjeluju u političkoj kampanji, pa stoga očekujemo da se takav stav i poštuje.

v.d. ravnatelja
vlč. mr. sc. Đuliano Trdić, dr. med.

Skip to content