Priopćenje o spornom zadatku iz vjeronauka
Kategorija:
Vijesti

Polazeći od medijskih zahtjeva da se očitujemo o spornom zadatku koji se pojavio na radnom listiću na satu vjeronauka u OŠ „Milan Brozović“ u Kastvu, Riječka nadbiskupija ispitala je navode o sadržaju koji navodno promiče netoleranciju i predrasude.

Nakon razgovora s vjeroučiteljicom i uvidom u radni materijal kojega je koristila toga dana na satu vjeronauka, vidljivo je da je događaj krivo protumačen i izvučen iz konteksta. Naime, radni listovi na kojima je bio sporni popis dio su sata vjeronauka kojemu je cilj bio upravo razbijanje predrasuda i razvijanje svijesti djece za uvažavanje različitosti.

Vjeroučiteljica je dana 2. i 3. ožujka ove godine u dva odjeljenja osmih razreda održala nastavnu jedinicu pod nazivom „Prošao je zemljom čineći dobro“. Tijekom nastavnog sata poslužila se prigodnim pedagoškim sadržajima koji su objavljeni u priručniku za vjersko-odgojni rad s mladima pod nazivom „S tobom želim poć… Kateheze za mlade“ u izdanju Glasa Koncila, Zagreb, 2005., cjelina 7 – Svjedočiti Isusa. U navedenom priručniku na str. 45 navode se ciljevi sadržaja cjeline 7 koji su u potpunosti istovjetni ishodima nastavne jedinice koju je vjeroučiteljica obrađivala toga dana, a to su: „1. Sudionici promišljaju o svakodnevnom svjedočenju Isusa u životu; 2. Posvijestiti kako su predrasude često zapreka istinskoj komunikaciji“. U sklopu navedene cjeline 7, vjeroučiteljica je na školskom satu upotrijebila otisnuti zadatak koji se nalazi na str. 49. u vidu radnog listića za učenike, a koji je u izvornom obliku objavljen u europskom dokumentu u sklopu projekta PRACTICE (Preventing Radicalism through Critical Thinking Competences). Istina je da je vjeroučiteljica za potrebe nastave vjeronauka modificirala izvorni sadržaj koji se nalazi u europskom dokumentu Education pack (str. 80.), u smislu da je unijela neke članke – predrasude s kojima se, nažalost, još uvijek suočavaju neki građani u našemu društvu. Ali ona to nije učinila s nikakvom namjerom prikrivene diskriminacije ili omalovažavanja bilo koga u našemu društvu, nego upravo suprotno da postavljenu tematsku jedinicu aktualizira i da osvijesti učenike o važnosti prihvaćanja svih ljudi kao što je to činio Isus koji je „prošao zemljom čineći dobro“.

Upotrebom navedenog radnog listića za obradu nastavne teme „Prošao je zemljom čineći dobro“ u osmom razredu osnovne škole, a koji se u izvornom sadržaju koristi i u drugim međupredmetnim temama počevši od Građanskog odgoja i obrazovanja, vjeroučiteljica je u potpunosti pedagoški i primjereno postupila. Žao nam je da je, zbog nesporazuma i parcijalnih informacija, obrada ove teme izazvala toliko negativne medijske pažnje, sve do granica osude osobe i školskog predmeta. S druge strane, možda su i te reakcije pokazatelj koliko svi skupa, kao društvo i kao pojedinci, trebamo učiti i vježbati se u prihvaćanju drugih bez predrasuda ili osude.

Skip to content