Povjerenstva
Kategorija:
Nekategorizirano

Povjerenik: vlč. Ivan Devčić
tel: (051) 581 224
E-mail: zvanja@ri-nadbiskupija.hr


Svećeništvo je dar Srca Isusova njegovoj zaručnici – Crkvi. Stoga Gospodin uvijek iznova poziva muškarce da svoj život ostvare dajući svoj život za Crkvu, kao što ga je i on dao. U oluji svećenici moraju iznova potvrditi to da su spremni izgubiti život za Krista (kardinal Robert Sarah). Stoga, život svećenika je svjedočanstvo, odnosno mučeništvo u kojem se predajemo za Krista i Crkvu. Najviše što možemo ponuditi mladim ljudima jest autentično svjedočanstvo svećeničkog života. Ono je najbolji poticaj da mladi čovjek prihvati poziv koji mu dolazi od Gospodina.

S druge strane, potrebno je moliti za nova duhovna zvanja, kao što nam je sam Gospodin rekao: „Molite gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju“ (Mt 9, 38). Tu rečenicu izgovorio je gledajući narod koji je bio izmoren i opterećen. Suosjećajući s potrebama naroda, Isus je zavapio za molitvom za duhovna zvanja. Pozvani smo odgovoriti na taj vapaj Isusova srca i biti zauzeti u molitvi da Gospodin podigne svete svećenike.

S obzirom na to, pastoral duhovnih zvanja pozvan je organizirati susrete u kojima će mladi ljudi moći dublje upoznati svećenički, bogoslovski ili redovnički život. Slušajući svjedočanstva onih koji su se odazvali i gledajući njihov život, ukoliko ih Gospodin poziva da ga slijede na ovaj specifičan način, klica poziva bit će podržana zajedništvom onih koji su se već odazvali.

Ukoliko netko razmišlja o duhovnom pozivu i potrebna mu/joj je pomoć u razlučivanju, može se javiti na gore navedeni e-mail.

voditelj: vlč. Mario Gerić


Kontakt:
098 488 327 (Marica Njegovan),
091 178 0267 (vlč, Mato Berišić)
e-mail: maricanjegovan@gmail.com


Članovi: Marica Njegovan, kap. Darko Glažar,
Sljedeća događanja su pred nama:
 • A) Hodočašće u Kraljevicu u svetište svetog Nikole biskupa, zaštitnika pomoraca, ribara, svih u pomorstvu i njihovih obitelji
 • B) Nadbiskupijska proslava blagdana svetog Nikole biskupa, 6. prosinca 2020.
 • C) Povjerenstvo za pomorce namjerava u suradnji sa župnicima župa i mjesta u kojima boravi veći broj pomoraca, ribara i njihovih obitelji, organizirati susrete s njima u danima proslave zaštitnika župe.
 • D) Duhovne obnove za pomorce i njihove obitelji po dogovoru
 • E) Hodočašće za pomorce i njihove obitelji na Trsat u svibnju
 • F) Razni prigodni blagoslovi i pohodi brodova i prostora

1.1.  Povjerenstvo za turizam

 • A) Povjerenstvo će poslati plakate o rasporedu svetih misa na stranim jezicima za sve župne i ostale crkve priobalja naše nadbiskupije, kao i za župe i ostale crkve u Gorskom kotaru gdje je organiziran zimski turizam.
 • B) Predstavnici Povjerenstva organizirat će u dogovoru sa župnicima i upraviteljima crkava tih područja, a osobito sa župnicima i upraviteljima crkava u koje dolaze veće grupe hodočasnika ili izletnika vjernika, mise za njih na njihovom jeziku.

Povjerenik: s. Mirjam Radošević


Koordinacija katoličkih udruga u zajedništvu s mjesnom Crkvom sudjeluje u programu pastoralne godine posvećene obitelji.
Koordinacija organizira tribine i potiče na zajedničko djelovanje katolika i udruga u društvu. Svake godine jedna se Medalja zahvalnosti sv. Vida dodjeljuje na prijedlog Povjerenstva.

Voditelj: vlč. Mario Gerić


Povremeni prigodni susreti nastavljat će se, kako među kršćanima u Rijeci tako i za međureligijski dijalog. Članovi Odbora sastaju se prije Božića radi sređivanja točnoga odvijanja programa u Molitvenoj osmini za jedinstvo kršćana, koja se slavi u siječnju. Tada ćemo se sastajati u zajednicama: Baptistička crkva, Evangelička crkva, Makedonska pravoslavna crkva a završetak će biti u katoličkoj župnoj crkvi Gospe Lurdske kod kapucina.

Već na početku nove godine sve će župe i samostani u Rijeci i okolici biti upoznati s programom i bit će zamoljeni na puno veće sudjelovanje nego što je to bilo dosad, kada se na Molitvenoj osmini pojavi tek pokoji svećenik i pokoja redovnica. Ekumenizam je za Katoličku Crkvu obveza bez iznimaka.

U ovoj će se radnoj godini nastojati više povezati mlade koji su se već počeli povezivati. Oni će posebno sudjelovati u raznim „izložbama“ na Trsatu prije Božića i možda u uskrsno-duhovsko vrijeme. Također bismo htjeli pokušati ostvariti jednomjesečni molitveni susret za sve koji to iz naših Crkava i zajednica žele. To bi mogla biti prva ili zadnja subota na Trsatu.

Razmotrit ćemo također mogućnost ponovnoga ostvarenja zajedničkoga izleta, jer je to vrijeme opuštanja kada se možda najbolje stvaraju dublji međukršćanski kontakti.

Voditelj: dr. Marko Medved


U Bogu ljepota nije neki naknadni atribut, već ona izvire iz njegove slave koja čini Božju stvarnost: «Tvoja je, Gospodine, veličina, sila, slava, sjaj i veličanstvo» (1 Ljet 29,11). Kada se Crkva koristi umjetnošću u vršenju svoje misije, onda to ne čini iz estetskih razloga, nego jer ona proizlazi iz same naravi objave i utjelovljenja. Svojom brigom za kulturna dobra Crkva želi suvremenom čovjeku pomoći da zadobije iskustvo Boga kao onoga koji u sebi sadrži sve ono što je Dobro, Lijepo i Istinito.

U skladu s Pastoralnim planom i programom Riječke nadbiskupije za 2017.-2018. ovo povjerenstvo želi svoje djelovanje usmjeriti k ukazivanju na činjenicu da je upravo vjera bila nadahnuće u nastanku velike baštine naših crkvenih kulturnih dobara. Umjetnicima, arhitektima, glazbenicima njihovo je umjetničko djelo plod potrage za Bogom, izraz susreta s Bogom, a drugim članovima kršćanske zajednice pokazuje veliko duhovno bogatstvo koje čovjeku dolazi ukoliko se kroz vjeru susretne s Bogom. U pastoralnome smislu cilj kojemu povjerenstvo teži jest senzibiliziranje Naroda Božjega za crkvena kulturna dobra. Kristovi vjernici trebaju biti upoznati s načinom korištenja kulturnih dobara Crkve zbog njihove važnosti kao memorije kako bi se crkvena baština prenijela novim generacijama, kako bi se uočio duhovni sadržaj tih dobara i kako bi on bio naviješten drugima. Crkvena kulturna dobra su u službi vjernika: oni su nastali kao izraz kulta i istodobno potiču vjernika da ovdje i sada aktivno sudjeluje u liturgiji. Njihov cilj je i katehetski jer se kroz ikonografiju u osjetilnom svijetu izražava ono što Bog objavljuje čovjeku. Kroz kulturu vjernik, otkrivajući kršćansko nadahnuće umjetnika, učvršćuje svoju vjeru jer postaje svjestan da ga kršćanska vjera ujedinjuje s autorom umjetničkog djela bez obzira na vremensku i prostornu razliku koja ih razdvaja. Treba probuditi u vjernicima osjećaj za lijepo i za sveto poštivajući lokalne običaje, sve u cilju da suvremeni čovjek „nadiđe uske i ograničavajuće okvire konačnoga kako bi dopro do beskonačnoga“. Crkvena kulturna dobra usmjerena su vrlo često upravo na vjeru koja izvire i živi u liturgiji pa se u tome i na području crkvenih kulturnih dobara mogu primijeniti riječi Benedikta XVI. koji je sazivajući Godinu vjere kaže kako želi da „ova godina pobudi u svim vjernicima nadahnuće da ispovijedaju vjeru u punini i s obnovljenim uvjerenjem, s pouzdanjem i nadom, […] dobra prigoda za intenzivnije slavljenje vjere u liturgiji.“

Povjerenstvo za crkvena kulturna dobra ima za cilj praćenje opće problematike vezane uz čuvanje, valorizaciju i korištenje kulturnih dobara Crkve težeći njihovom pastoralnom usmjerenju. Glavni pravci djelovanja proizlaze iz dokumenata Svete Stolice prije svega Papinskog vijeća za kulturu.

U suradnji s drugim uredima i povjerenstvima Nadbiskupije te s institucijama društva, povjerenstvo želi promicati skrb o kulturnim dobrima Crkve na način da savjetuje, kooordinira, promiče i kontrolira sve ono što se tiče vrednovanja i uporabe kulturnih dobara s osobitom pažnjom prema onoj umjetnosti koja je vezana uz liturgijske svrhe.

Želi se potaknuti razne oblike pastorala vezane uz kulturna dobra (povijesni, arheološki, umjetnički, arhivski interes), muzeje, knjižnice, itd. Povjerenstvo želi osmisliti načine vrednovanja crkvenih kulturnih dobara u smislu evangelizacije i katehizacije imajući u vidu pastoral mladih, pastoral turista, itd. Povjerenstvo želi pripomoći u odabiru i ocjeni onih dobara, pokretnih ili nepokretnih, koje treba restaurirati, uljepšati ili pribaviti nove.

Povjerenstvo za crkvena kulturna dobra u pastoralnoj godini 2017./2018. želi uspostaviti komunikaciju sa župama s obzirom na stanje crkvenih kulturnih dobara, arhiva, urudžbenih zapisnika, matičnih knjiga, blagajničkih zapisnika, popis misnih zaklada, matičnih knjiga, knjižnica, župskih spomenica, znanstvene bibliografije o župi, podataka o starijim vrijednim knjigama, popis vrijednih umjetničkih i spomeničkih predmeta, crkvene građevine i njihovo stanje. To je postupak koji traži vrijeme i osobe stoga je to samo prvi korak u smislu opservacije stanja na terenu kako bi se mogao uobličiti dugoročniji plan i djelovanje u budućnosti.

Želi se uspostaviti suradnja s povjerenstvima i uredima za crkvena kulturna dobra drugih hrvatskih dijeceza prije svega s Uredom za crkvena kulturna dobra Zagrebačke nadbiskupije.

Posebnu brigu Povjerenstvo daje arhivskoj baštini. Nastavlja se sređivanje Arhiva Riječke nadbiskupije.

Povjerenstvo želi u suradnji s drugim društvenim i crkvenim ustanovama potaknuti i osmisliti način obilježavanja 700 godina od uspostave augustinskog samostana u Rijeci (1315.-2015.) kako bi se proučila povijest te redovničke zajednice koja je usko vezana za srednjovjekovni život našega grada, i dala je velik doprinos razvoju zajednice u vjerskom, kulturnom i obrazovnom smislu.

Osnutak dijecezanskog muzeja uvršten je 2013. godine u strategiju kulturnog razvitka Grada Rijeke. Povjerenstvo želi djelovati u smjeru poticanja na osnutak Dijecezanskoga muzeja Riječke nadbiskupije.

Voditelj: mons. Nikola Uravić


Program susreta redovnica u Riječkoj nadbiskupij tijekom 2020/2021. godine.

Zbog pandemije koronavirusa u rujnu ove godine nije održan Redovnički dan, te će, ukoliko epidemiološke prilike dopuste, biti održan tijekom ove pastoralne 2020/2021. godine. U skladu s epidemiloškim prilikama, redovni susreti, osim pokorničkih bogoslužja i liturgijskih slavlja u Katedrali sv. Vida, bit će održani u dvorani Nadbiskupskog ordinarijata nedjeljom u 15 sati prema slijedećem rasporedu:

04. listopada 2020. Godina Božje Riječi msgr. dr. Ratko Perić, biskup
08. studeni 2020. Odijevanje u posvećenom životu: biblijsko-antropološki aspekti s. dr. Krista Jasna Mijatović
10. siječanj 2021. Poziv na nasljedovanje u Evanđelju po Luki doc. dr. Taras Barščevski
2. veljače 2021. Dan posvećenog života Katedrala
14. ožujka 2021. Korizmeno hodočašće redovnica u Katedralu Katedrala
svibanj 2021. Hodočašće redovnica na Trsat  

Voditelj: vlč. mr. Mario Gerić


Prvotna zadaća Povjerenstva za liturgijski pastoral i crkvenu glazbu jest promocija liturgijskog života i ispravne liturgijske prakse u Nadbiskupiji. Tu svoju zadaću Povjerenstvo vrši u prvom redu u odnosu na svećenike koji su u povjerenim im zajednicama kao župnici pozvani biti prvi slavitelji Kristovih otajstava i promicatelji istinskog liturgijskog duha i života kršćanske zajednice. Rad Povjerenstva nadalje zahvaća i sve ostale liturgijske službenike u župnim zajednicama, kao, naposljetku, i sve vjernike kojima je jedna od osnovnih kršteničkih „zadaća“ liturgijska formacija.

U tom smislu Povjerenstvo će nastojati:

 • voditi brigu o odgovarajućim inicijativama za podučavanje liturgije Crkve i formaciju svećenika i vjernika laika u istinskom liturgijskom duhu;
 • na primjeren način poticati upoznavanje postojećih liturgijskih  dokumenata Crkve, kao i predstavljanje i promociju novih liturgijskih knjiga;
 • bdjeti i upućivati prvotno svećenike, ali i sve vjernike, na ispravno slavljenje liturgije, u skladu sa važećim liturgijskim normama i crkvenim zakonodavstvom;
 • prigodno organizirati tečajeve teoretske i praktične formacije za preuzimanje različitih liturgijskih službi u zajednici, poput izvanrednih djelitelja pričesti, čitača, sakristana i voditelja crkvenih zborova i sl.

Povjerenstvo za crkvenu glazbu – liturgijska muzikologija

Voditelj: mr. art. Andrejka Srdoč (091/9752909)
e-mail: crkvena.glazba@ri-nadbiskupija.hr


Kao plod nadbiskupijskog pastoralnog plana i programa u jesen 2007. osnovano je nadbiskupijsko povjerenstvo za crkvenu glazbu kao nositelj unaprjeđenja crkvene liturgijske glazbe u našoj Nadbiskupiji.

Glavna zadaća ovog povjerenstva jest promicanje crkvene glazbe i sveukupne liturgijsko-pastoralne djelatnosti u Riječkoj nadbiskupiji. Ono predlaže razne inicijative i programe za formiranje liturgijsko-glazbenih animatora (zborovođa, orguljaša, pjevača, glazbenih animatora za puk, mlade i djecu itd.), a sve u vidu poboljšanja slavljenja euharistije i drugih liturgijskih slavlja u našim vjerničkim zajednicama.

Članovi povjerenstva su: s. Regina Kristanić – Katedrala, s. Fidelis Leventić – Gospa Lurdska, s. Kruna Samardžić – Kantrida, Ivan Nino Načinović – Katedrala, Klaudija Kraljić – Trsat, Cvetan Pelčić- Trsat, Danijela Marinović – Donja Drenova, Josip Mežnarić – Marija Pomoćnica, Damijan Srdoč – Zamet, Silvija Segnan- Kozala, Milan Brkić – Krnjevo, Adalbert Lulić – Lovran, Gordana Fumić – Kukuljanovo, Silvia Antony – Opatija, Marija Dukić – Crikvenica, Gordan Dukić – Crikvenica, Nada Podnar – Skrad, Gordan Slaby – Kraljevica, Višnja Bolf – Delnice, Jadran Matešin – Škrljevo, i Anita Cibić- Praputnjak

Vijesti/novosti vezane uz Liturgijsku glazbu

Povjerenica: Andreja Škarabot Kunštek


Adresa: Ivana Pavla II. br.1 , 51 000 Rijeka
e-mail: misije@ri-nadbiskupija.hr
tel. 051/581-234
mob: 091/509-48 48


Nacionalni misijski ured
Adresa: Ksaverska cesta 12a, 10 000 ZAGREB
Tel: 01/56 35 055
Fax: 01/46 69 254
e-mail: missio.croatia@misije.hr


PAPINSKA MISIJSKA DJELA

Papinska misijska djela su ustanova Katoličke crkve koja pomaže djelovanje misionara i misionarki u siromašnim i nerazvijenim zemljama Afrike, Azije, Amerike, Oceanije i Europe.

U tim dijelovima nerazvijenosti i siromaštva, stanovništvo a osobito djeca često trpe od gladi. Sa osnivanjem novih kršćanskih zajednica i širenje vjere naši misionari i misionarke pomažu razvijati  lokalne zajednice (te osnivaju škole, educiraju učenike i odrasle raznim zanatima, te vrše zdravstvenu zaštitu).

Papinska misijska djela čine jednu jedinstvenu ustanovu koja ima četiri različita ogranka. To su:

 • DJELO ZA ŠIRENJE VJERE
 • DJELO SV. DJETINJSTVA
 • DJELO SV. PETRA
 • MISIJSKA ZAJEDNICA

Imamo svoj središnji ured, na čijem je čelu Nacionalni ravnatelj,  koji brine o misijskom pastoralu u toj državi. U Republici Hrvatskoj on djeluje pod nazivom Nacionalni misijski ured, a nalazi se u Zagrebu.

Povjerenica: Željka Frković, dipl. pedagog i psihoterapeut
Mob.: 099 544 4245
E-mail: zastita.maloljetnika@ri-nadbiskupija.hr

 

Polazeći od potrebe zaštite maloljetnika i ranjivih osoba te bolje formacije i edukacije svih onih koji se u svom radu susreću s maloljetnicima i ranjivim osobama Riječka je nadbiskupija 16. ožujka 2022. usvojila Smjernice za postupanje u zaštiti maloljetnika i ranjivih osoba od spolnog zlostavljanja.


Skip to content