Objavljena nova knjiga izv. prof. dr. sc. Nikole Vranješa
Kategorija:
Vijesti

NaslovnaIzdavačka kuća Kršćanska sadašnjost iz Zagreba objavila je novu knjigu riječkog pastoralnog teologa Nikole Vranješa pod naslovom Projekt i metoda. Praksa vjere u svijetu promjena. Knjiga je podijeljena u tri veća poglavlja: I. Projekt; II. Metoda; III. Elementi metode u različitim pastoralnim kontekstima. Kao što i sam naslov naznačuje, riječ je o djelu iz pastoralne ili praktične teologije u kojemu se obrađuju dva bitna elementa same te discipline, ali i same pastoralne prakse. Projekt i metoda su važni epistemološki elementi discipline, ali su u praktičnome pogledu i ključne označnice crkvenog djelovanja. Projekt odgovara na pitanje što činiti u pastoralu, dok se metoda tiče pitanja kako činiti, tj. kako djelovati?

U prvom poglavlju knjige detaljno se razlaže tematika pastoralne projektualnosti i njezinog značenja za pastoralno djelovanje. Polazi se od značenja koncepta ‘projekta’ na antropološko-kulturalnoj razini, da bi se potom ukazalo na dimenzije njegovog značenja u pastoralu. Projekt je uočen kao važna sastavnica ostvarivanja ljudskog, a onda i kršćanskog života uopće. Za pastoralno djelovanje Crkve on je od iznimne važnosti osobito danas, i to posebice u vidu razvijanja odgovorne pastoralne kreativnosti i inovativnosti.

Drugo poglavlje odnosi se na temu metode u pastoralnoj teologiji i u pastoralu. Ovaj segment teološko-pastoralnog promišljanja, a potom i konkretnog djelovanja, osobito je značajan budući da je projekt bez njega neprovediv na prikladan način. Dobra i utemeljena metoda danas je osobito važan odgovor na pogubno nastojanje da se pastoralni angažman pretvori u grozničavo traženje tzv. pastoralnih “receptologija“ bez osobnog i zajedničarskog odgovornog zalaganja oko teoretskog, a potom i praktičnog ostvarivanja što kvalitetnijeg i uvijek svježijeg, te u isto vrijeme  zrelijeg pastoralnog angažmana. Kao dobar metodološki izbor, razrađuje se metoda teološko-pastoralnog razlučivanja.

Ovu se metodu u trećem poglavlju knjige, i to u obliku uvoda u njezinu moguću aktualizaciju, obrađuje u posebno izabranim pastoralnim kontekstima: u kontekstu pastorala župne zajednice danas, u odnosu na kontekst pastorala kulture, potom, u kontekstu pastorala braka i obitelji, te konačno, u specifičnom povijesnom kontekstu pastorala na prostorima Riječke metropolije nekad i danas. Na ovaj način pokušava se uvidjeti konkretnu prikladnost, ali i konkretne mogućnosti rasta i sazrijevanja teologije ove metode.

Riječki pastoralni teolog Nikola Vranješ djeluje kao izvanredni profesor na katedri pastoralne teologije Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za potrebe područnog studija Teologije u Rijeci. Do sada je objavio veći broj znanstvenih i stručnih radova iz pastoralne teologije. Uz njih, objavio je i nekoliko knjiga: Pastoral danas. Izabrane teme iz pastoralne teologije (Zagreb, 2013.), Na pragu vječnosti. Promišljanja o pastoralu umirućih (Zagreb, 2015.), Za novi život u Kristu. Prilozi pastoralu sakramenata (Zagreb, 2017.) i Hodočašće – putovanje prema svetome. Teologija i pastoral svetog putovanja (Zagreb, 2019.). Redovito sudjeluje u ostvarivanju brojnih domaćih i međunarodnih znanstvenih simpozija i stručnih skupova.

 

Skip to content