Misa za djelatnike Hospicija
Kategorija:
Vijesti

Djelatnici, suradnici i dobrotvori riječkog hospicija „Marija Kozulić“ uoči Božića, 23. prosinca, okupili su se na misnom slavlju u sjemenišnoj kapeli na Belvederu koje je predvodio riječki nadbiskup Ivan Devčić. Predbožićni susret bio je prilika za zahvalu Bogu i svima koji pomažu rad ove ustanove u kojoj su brojnim korisnicima, onkološkim bolesnicima, olakšani posljednji dani života. „Molimo i za sve koji su sada u hospiciju i one koji su ovdje prešli u drugi život“, rekao je nadbiskup Devčić u propovijedi. „Molimo da osjete da je Isus s nama u trpljenju, da je upravo on preko trpljenja došao u slavu s Ocem. Tako je pokazao za što nas je Bog stvorio, a to je da zajedno s njime završimo svoj put u nebeskom kraljevstvu.“

Nadbiskup je ohrabrio okupljene da im ova misa bude poticaj da s još više radosti i nade pomažu potrebitima i s tom radošću i nadom proslave Božić. „Isus je među nas došao kao jedan od najsiromašnijih. Došao je solidarizirati se, poistovjetiti sa svima koji trpe. Time nam je pokazao da i mi drugima možemo pomoći jedino ako se solidariziramo s njima.“  Objasnio je da to uključuje ne samo materijalnu i tjelesnu pomoć, nego i razgovor, razumijevanje i ljubav.

Riječki hospicij, započeo s radom u veljači 2013. godine, još uvijek je jedina zdravstvena ustanova ove vrste u Hrvatskoj. Naime, usluga stacionarne palijativne skrbi koju hospicij pruža, u sustavu je javnog zdravstva i za korisnike besplatna. Njegovu djelatnost većim dijelom pokriva HZJZ te osnivač Riječka nadbiskupija, a stručnom potporom riječki KBC i županijski Dom zdravlja. Od ove jeseni ravnateljica Hospicija je s. Leopolda Ivković.

Skip to content