Četvrta korizmena nedjelja

Iv 3,14-21

To da nas Bog prvi ljubi, ali i da nas on ljubi bez obzira na sve, da je on u svojoj ljubavi spreman nadići sve prepreke koje nas dijele od njega, da nam je on, u konačnici, iz ljubavi sve darovao da bismo bili spašeni i imali život vječni, radosna je poruka ove četvrte korizmene nedjelje koja se naziva Laetare (Veseli se). 

Ova radosna poruka nam kaže da Bog, koji nam se objavio u Isusu Kristu, nije došao na svijet da bi nas osudio i odbacio, nego da bi nas spasio. To da nas ne osudi nego spasi je njegova konačna odluka. Ona više ne ovisi o Bogu. Bog se u Isusu jednom i zauvijek odlučio o našem spasenju i, na neki način, uz svu svoju svemoć, odrekao slobode odlučivanja o našem pojedinačnom spasenju. Tu slobodu prepustio je, uz svu našu nemoć, nama ljudima. Svatko od nas osobno odlučuje o svom spasenju i svojoj vječnoj sudbini. I to čini sada. Ne sutra. U Boga nema sutra. 

Ipak, iako mi sada odlučujemo o svom spasenju, inicijativa nikad nije na našoj strani. Inicijativa je uvijek na Božjoj strani. Toj Božjoj inicijativi, koja je svoj najveći izričaj dobila u Isusu Kristu, mi u svojoj slobodi možemo odgovoriti. 

Današnje evanđelje kao naš odgovor na Božju inicijativu nudi pogled na križ Isusa Krista. Taj pogled ima dvostruko značenje. On nas podsjeća na ono što je Bog prvi učinio za nas. A on nas je prvi ljubio. Istovremeno nas podsjeća i na našu kršćansku zadaću da Bogu na njegovu ljubav uzvratimo ljubavlju. To je bit naše kršćanske vjere koja nije toliko pitanje dogmatskih i teoloških istina, iako su i one dio onoga što vjerujemo, koliko je pitanje života. Bogu na njegovu ponudu spasenja ne možemo odgovoriti samo riječima. On od nas traži drugačiji odgovor vjere. Traži da živimo ono što vjerujemo, odnosno traži da vjeru da smo od njega ljubljeni, potvrdimo svojim djelima ljubavi prema svojoj braći i sestrama ljudima.  

Skip to content