Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje PGŽ

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (“Narodne novine” broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18 i 47/20) a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (“Narodne novine” broj 47/20) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine” broj 82/15, 118/18 i 31/20) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 03. listopada 2020. godine, donosi

ODLUKU

o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Primorsko-goranske županije

 

 Na prijedlog Stožera civilne zaštite Primorsko-goranske županije uvode se nužne epidemiološke mjere za područje Primorsko-goranske županije.

Nužne epidemiološke mjere iz točke I. ove Odluke su:

  • obveza pravilnog korištenja maski za lice ili medicinskih maski u svim javnim zatvorenim prostorima (trgovine, banke, pošte, crkve, ljekarne, zdravstvene ustanove i ) te u javnom prijevozu osim u slučajevima propisanih ili preporučenih izuzeća
  • na javnim događanjima, manifestacijama i okupljanjima u zatvorenim prostorima može biti prisutno najviše 500 osoba, a na otvorenim prostorima 1.000 osoba
  • na svim privatnim okupljanjima i svečanostima ( vjenčanja i svadbene svečanosti, sahrane, rođendanske proslave i ) može biti prisutno najviše 50 osoba
  • preporuka osobama starije životne dobi i rizičnim skupinama da ne koriste javni gradski i prigradski prijevoz u vremenu od 6,00 do 8,30 sati, osim u opravdanim razlozima
  • preporuka poslodavcima da organiziraju rad od kuće gdje je to moguće
  • preporuka poslodavcima da potiču nošenje maski za lice ili medicinskih maski na radnom mjestu kad je to moguće i epidemiološki opravdano preporuka poslodavcima kod kojih se obavlja rad u zatvorenom prostoru da osiguraju uvjete za održavanje fizičke distance od 2 metra u svim smjerovima uvijek kada je to moguće.

lznimno od ograničenja iz podstavka 2. stavka 1. ove točke dopušteno je organiziranje javnih događanja, manifestacija i okupljanja s većim brojem osoba ako se za svakog sudionika može osigurati sjedeće mjesto uz minimalni razmak od 2 metra, napravi pisani plan odvijanja događanja, manifestacije ili okupljanja, uspostavi redarska služba i imenuje odgovorna osoba te dobije odobrenje teritorijalno nadležne službe civilne zaštite.

U slučaju pogoršanja epidemiološke situacije na području neke jedinice lokalne samouprave stožer civilne zaštite te jedinice łokalne samouprave može broj osoba propisan u podstavcima 2. i 3. stavka 1. ove točke dodatno umanjiti.

IV.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  5.  listopada  2020.  godine  i  objavit  će  se u

„Narodnim novinama“.

KLASA: 810-06/20-01/7 URBROJ: 511-01-300-20-161

Zagreb, 03. listopada 2020.

Skip to content