Vjerujte u onoga kojega je Bog poslao

18. B kroz godinu

Što nam je činiti da bismo radili djela Božja? Djelo je Božje da vjerujete u onoga kojega je on poslao.

Radosna vijest o tome objavljuje (Iv 6,24-35):

Kada dakle mnoštvo vidje da ondje nema Isusa ni njegovih učenika, uđu u lađice i odu u Kafarnaum tražeći Isusa. Kad ga nađoše s onu stranu mora, rekoše mu: “Učitelju, kad si ovamo došao?”

Isus im odgovori: “Zaista, zaista, kažem vam: tražite me, ali ne stoga što vidjeste znamenja, nego stoga što ste jeli od onih kruhova i nasitili se. Radite, ali ne za hranu propadljivu, nego za hranu koja ostaje za život vječni: nju će vam dati Sin Čovječji jer njega Otac – Bog – opečati.”

Rekoše mu dakle: “Što nam je činiti da bismo radili djela Božja?”

Odgovori im Isus: “Djelo je Božje da vjerujete u onoga kojega je on poslao.”

Rekoše mu onda: “Kakvo ti znamenje činiš da vidimo pa da ti vjerujemo? Koje je tvoje djelo? Očevi naši blagovaše manu u pustinji, kao što je pisano: Nahrani ih kruhom nebeskim.”

Reče im Isus: “Zaista, zaista, kažem vam: nije vam Mojsije dao kruh s neba, nego Otac moj daje vam kruh s neba, kruh istinski; jer kruh je Božji Onaj koji silazi s neba i daje život svijetu.”

Rekoše mu nato: “Gospodine, daj nam uvijek toga kruha.”

Reče im Isus: “Ja sam kruh života. Tko dolazi k meni, neće ogladnjeti; tko vjeruje u mene, neće ožednjeti nikada.

 Nakon čuda umnažanja kruhova, Spasitelj iznosi važan govor o kruhu u kojemu osvjetljava učinjeno umnažanje. Spasitelj objavljuje Boga Ocakoji daje istinski kruh s neba preko Sina. Govor naučava sudjelovati u misi: »Ne radite za hranu propadljivu, nego za hranu koja ostaje za život vječni, nju će dati Sin jer njega Otac opečati.«

Sin (Spasitelj) ovime traži promjenu ponašanja: »Radite, ali ne za hranu propadljivu, nego za hranu koja ostaje za život vječni.« Kod sakramenta mise i pričesti, jer je riječ o vječnoj hrani, preostaje nam prihvatiti spasonosno i nebesko, umjesto propadljivo i zemaljsko. Spasitelj je dosljedan traži i od nas raditi za drukčiju hranu, drukčiju od one koja prolazi. Objava trajno zahtijeva promjenu ponašanja i današnjih kršćana prema vrednovanju sakramenta mise i pričesti. Sin je poslan pružiti hranu koja vodi u život vječni. Promjenom ponašanja prihvatimo osobu Boga Spasitelja i njegov nebeski dar u sakramentu mise i pričesti.

Sakrament potiče kršćane pitati se: što treba činiti da bi vršili djela Božja. Spasitelj objavljuje: jedino je djelo Božje »vjerovati u onoga kojega je Bog poslao«. Hrana koja je za život vječni ne dobiva se samo djelovanjem, već i vjerovanjem u onoga koji ju daruje. Potrebno je kršćanskim životom i kršćanskim ponašanjem vjerovati u osobu KristaSpasitelja i u Božji plan spasenja objavljen po Sinu. Istinski kruh nebeski nije nešto u vremenu, već netko – onaj kojega daje Otac. Spasiteljnaglašava: »Ja sam kruh života« jer Spasitelj silazi s neba i daje život svijetu. K Spasitelju, kruhu života vječnoga treba dolaziti i u njega vjerovati. U dan Gospodnji na misu dolaziti i u Krista Spasitelja vjerovati.

msgr. Nikola Imbrišak

Skip to content