U ponedjeljak 3. rujna počinju upisi na MPI
Kategorija:
Vijesti

Metropolitanski-pastoralni-institut-plakat-2018U ponedjeljak 3. rujna počinju upisi nove generacije polaznika seminara na Metropolitanskom pastoralom  institute (MPI) u Rijeci za pastoralnu godinu 2018./2019. Na tragu poziva Crkve na novu evangelizaciju, osobito poziva pape Franje, Metropolitanski pastoralni institut u Rijeci nudi pomoć u formaciji vjernika laika. Novost nove pastoralne godine je Tečaj biblijskog razmatranja za one laike koji bi željeli više upoznati Bibliju i posvetiti se radu s Biblijom, bilo u župi, bilo osobno.

Za rad s određenom dobnom ili interesnom skupinom vjernici laici mogu upisati dvogodišnji Teološko-katehetski seminar za pastoralne suradnike i župne animatore. Za upis na ovaj seminar potrebna je preporuka župnika. Ukoliko netko od vjernika laika želi raditi na osobnom razvoju u smislu upoznavanja vjere i teologije može se upisati na dvogodišnji Seminar za teološku kulturu laika. Treći seminar je Tečaj novinarstva – Odgoj za medije koji traje 8 subota. Četvrti seminar je Tečaj biblijskog razmatranja koji za cilj ima pomoći polaznicima da dublje uđu i proniknu u poruke Svetog pisma, da se ostvari vjernički susret sa Svetim pismom i objavom Boga u Bibliji u smislu Lectio divina. Bit će osposobljeni za samostalno čitanje i razumijevanje Biblije i eventualno prenošenje istih poruka dalje u svojoj župi. Tečaj traje dvije godine, ali se odvija jednom u semestru, dakle po jedna subota u svakom semestru tijekom dvije godine.

Oni polaznici koji žele biti biblijski animatori u župi, naravno ako u župi za to postoji potreba, moći će to biti nakon završenog Tečaja biblijskog razmatranja i Tečaja za pastoralne suradnike i župne animatore. U tom smislu oba tečaja postaju formacija za praktičan rad s Biblijom.

Upisi traju do kraja rujna. Detaljnije informacije mogu se pročitati na:  www.mpi-ri.com, kao i pozivom na broj tel. 051 345-139 ili 091 1984-984 ili na e-mail mpi.rijeka.hr@gmail.com.

Skip to content