Spomeni se da si čovjek pred Bogom

91225BC1-8813-49E3-8C60-3B199CAE23D69. B kroz godinu

Spomeni se da si čovjek pred Bogom

Radosna vijest o tome objavljuje (Mk 2,233,6):

Jedne je subote Isus prolazio kroz usjeve. Njegovi učenici počeše putem trgati klasje. A farizeji mu rekoše: “Gle! Zašto čine što subotom nije dopušteno?”

Isus im odgovori: “Zar nikad niste čitali što učini David kad ogladnje te se nađe u potrebi on i njegovi pratioci? Kako za velikog svećenika Ebjatara uđe u Dom Božji i pojede prinesene kruhove kojih ne smije jesti nitko osim svećenika; a on dade i svojim pratiocima?” I govoraše im: “Subota je stvorena radi čovjeka, a ne čovjek radi subote. Tako, Sin Čovječji gospodar je subote!”

Uđe ponovno u sinagogu. Bio je ondje čovjek usahle ruke. A oni vrebahu hoće li ga Isus u subotu izliječiti, da ga optuže. On kaže čovjeku usahle ruke: “Stani na sredinu!” A njima će: “Je li subotom dopušteno činiti dobro ili činiti zlo, život spasiti ili pogubiti?” No oni su šutjeli.

A on, ražalošćen okorjelošću srca njihova, srdito ih ošinu pogledom pa reče tom čovjeku: “Ispruži ruku!” On ispruži – i ruka mu zdrava!Farizeji iziđu i dadnu se odmah s herodovcima na vijećanje protiv njega kako da ga pogube.

U misi se ne čita evanđelje da bismo samo saznali kako se neštodogađalo, nego slušamo evanđelje kako bismo bili svjesni onoga što je Isus jednom činio i rekao. Isusova je riječ u evanđelju živa i dolazi danas u moje srce. Važno je slušati evanđelje otvorena srca. Spasitelj nama govori u evanđelju, da mu mi odgovorimo svojim životom.

Kako se Isus odnosi prema svetkovanju dana Gospodnjeg?

On je svetkovao dan Gospodnji i poštivao Božju zapovijed te redovito subotom ulazi u sinagoge na bogoslužje. Sudjeluje u čitanju Svetog Pisma. Istodobno odnosi se prema suboti kao Spasitelj te objavljuje čovječanstvuodgaja vjernike da poštuju dan Gospodnji. Bog daje taj dan radi ljudi, a ne obratno. Dan odmora je radi čovjeka koji je osoba, a osoba nije ničiji predmet. Bog svakoj osobi pruža spasonosnu zaštitu uzdizanjem u svijet duha, da prekine rad i dođe do daha. Svetkovanjem i bogoslužjem da žive predokus budućeg i spašenog svijeta, umjesto da neprestano i pretjerano robuju takmičenju u propadljivom i grješnom svijetu.

Kako kršćani nedjelju slave kao “dan Gospodnji”?

Katolik nedjeljom sudjeluje na svetoj misi. Toga dana prestaje s poslovima koji mu priječe slavljenje Boga ili ometaju značenje nedjeljnoga slavlja, radosti, počinka i odmora. Nedjelja je tjedno ponavljanje slavlja Uskrsa. Od prvih vremena kršćani se toga dana okupljaju da slave svojega Spasitelja, da mu zahvaljuju i da se s njim i drugim spašenicima ponovno sjedine. Tako je središnja briga svakoga svjesnog kršćanina katolika “svetkovati” (svetiti) nedjelju i zapovijedane crkvene blagdane. Od dolaska na nedjeljnu misu i sudjelovanja u njoj oslobađaju nas samo nužne obiteljske obveze, javne zadaće ili tjelesne nemoći. Kako je sudjelovanje na nedjeljnoj misi temeljno za kršćanski život, Crkva izričito izjavljuje da je teški grijeh bez razloga izostati s nedjeljne mise. Nedjelja je pravo služenje dobru društva jer je znak otpora protiv potpunog podčinjavanja čovjeka težačkom radu, te ga uzdiže da odahne u odmaranju i udahne duhovne vrijednosti u zajedništvu i jedinstvu sa svima koji svetkuju.

msgr. Nikola Imbrišak

Skip to content