S. Marta Dajana Carti dobitnica nagrade za akademsku izvrsnost
Kategorija:
Vijesti

web-nagradaPrigodom inauguracije nove akademske godine 2017./2018. na Sveučilištu Regina Apostolorum u Rimu, Rektor sveučilišta Pater Jesús Villagrasa, L.C. dodijelio je nagrade najuspješnijim studentima svih fakulteta (filozofija, teologija, bioetika) i stupnjeva (bakalaureat, licencijat, doktorat). Na Fakultetu Bioetike s. Marta Dajana Carti dobila je nagradu za akademsku izvrsnost postignutu doktoratom iz bioetike na temu Pristup Benedikta XVI bioetici u kontekstu drugih aktualnih modela, obranjenu 27. listopada 2016. i objavljenu u kolani fakulteta u prosincu iste godine.

Skip to content