Počinju upisi na Metropolitanski pastoralni institut u Rijeci
Kategorija:
Vijesti

2015-5-30_katolicka_osnovna_skola_u_rijeci_josip_pavlisic_20Metropolitanski pastoralni institut (MPI) u Rijeci u narednoj pastoralnoj godini 2017./2018. upisuje novu generaciju polaznika seminara MPI.
Prema riječima ravnatelja MPI-a vlč. Marijana Benkovića, tekst novog radnog dokumenta HBK „Da vaša radost bude potpuna. Kateheza i rast u vjeri u današnjim okolnostima, govori o važnosti vjerskoga odgoja“, te se odgoj u vjeri nameće kao goruće pitanje. Međutim, kateheza se ne može svesti samo na katehetski susret u župi ili na sat školskog vjeronauka. Kateheza je sveukupni odgoj u vjeri koji traje dvadesetčetiri sata, pri čemu odgovornost snose roditelji. Kao guruće pitanje nameće se pitanje rada s roditeljima, u smislu osnaživanja u vjeri kako bi mogli bolje ostvarivati svoju roditeljsku zadaću, te svjedočiti vjeru u svijetu, poručuje vlč. Benković.

Metropolitanski pastoralni institut u Rijeci nudi pomoć u formaciji vjernika laika, što može za njih osobno biti obogaćenje, ali kako bi i laici pomogli u odgovornom poslanju naviještanja vjere svim dobnim i interesnim skupinama, a napose u radu s roditeljima. U narednoj pastoralnoj godini 2017./2018. laici Riječke metropolije mogu upisati neki od četiri seminara na Metropolitanskom pastoralnom institutu u Rijeci, ovisno o potrebi u župi, kao i o osobnom afinitetu.
Za rad sa određenom dobnom ili interesnom skupinom vjernik laik može upisati na dvogodišnji Teološko-katehetski seminar za župne animatore i pastoralne suradnike. Za upis na ovaj seminar je potrebna preporuka župnika. Ukoliko netko od vjernika laika želi raditi na osobnom razvoju u smislu upoznavanja vjere i teologije može upisati dvogodišnji Seminar za teološku kulturu laika.Treći seminar je Tečaj novinarstva ili Odgoj za medije koji traje 8 subota. U službi nove evangelizacije mediji u župi imaju veliku ulogu. Četvrti jednogodišnji Teološko-katehetski seminar za odgajateljice u vjeri u predškolskim ustanovama namijenjen je odgajateljicama koje će provoditi vjerski odgoj djece u predškolskim ustanovama.
Svi zainteresirani prijaviti se mogu do kraja mjeseca rujna putem online obrasca koji se nalazi službenoj mrežnoj stranici: Metropolitanski pastoralni institut, ili pozivom na broj telefona: (051) 345-139

Skip to content