Preminuo vlč. Marko Barišić
Kategorija:
Vijesti

vlc-barisicVlč. Marko Barišić

1952. – 2016.

Dana 29. rujna 2016. iznenada je preminuo vlč. Marko Barišić, svećenik Vrhbosanske nadbiskupije, koji je svoju službu dugi niz godina do umirovljenja vršio u župama Riječke nadbiskupije: Prezidu, Lokvama, Razlogama i Liču.

Vlč. Barišić rođen je u župi Cer kod Dervente 14. lipnja 1952., a za svećenika zaređen 29. lipnja 1980. U Prezidu je bio župnik 17 godina, da bi 2002. bio premješten u župu sv. Katarine dj. i mč. u Lokvama i ujedno preuzeo župu sv. Petra i Pavla u Crnom lugu. Tamo je ostao do umirovljenja 2015. Uz navedene župe opsluživao je župu Razloge te povremeno Mrzle Vodice.

Od 2005. do 2009. bio je župnik župe sv. Jurja, vt. i mč. u Liču gdje je ostao u lijepoj uspomeni. Za njegova župnikovanja župom Lič župa je materijalno i duhovno uzdignuta.

Surađivao je sa Župnim pastoralnim vijećem, Župnim ekonomskim vijećem, crkvenim ocima i tadašnjim tajnikom župe g. Jurjom Starčevićem na mnogobrojnim aktivnostima kojima je u materijalnom i duhovnom smislu zadužio našu Župu. Podržavao je inicijative vjernika u svakom pogledu te surađivao sa mjesnim i lokalnim vlatima, udrugama, društvima i organizacijama.

U njegovo vrijeme obnovljeni su pokrajni oltari, izmjenjena cjelokupna stolarija na župnoj crkvi i kapeli Sv. Križa, provedena hidroizolacija župne crkve, te u potpunosti obnovljena sakristija. Nabavljen je veliki dio novog inventara za župnu crkvu (sakristijski namještaj, tepisi u prezbiteriju, podnica pjevališta na koru, te liturgijska i druga oprema). Obnovljen je zid, izgrađene nove staze, te podignut novi središnji križ na župnom groblju. Od Mjesnog trga do župne crkve i groblja napravljene su nove pristupne stepenice.

U pastoralnom smislu, pokojni vlč. Marko svake nedjelje susretao se sa župnim pjevačkim zborom, ministratima i čitačima. Nakon svake nedjeljne ili blagdanske mise bila je prilika za razgovor o obavljenim radovima te planiranim aktivnostima koje je uvijek podržavao. U njegovo vrijeme završeni su radovi postave postaja križnog puta na stazi Ivana Pavla II. (brdo Sv. Ivan, iza Svetišta ) u obliku križeva, te izgrađena prva kapela sv. Ivana Pavla II. u Hrvatskoj koju je blagoslovio u studenom 2007.

U suradnji sa Župnim pastoralnim vijećem radio je i na duhovnom polju. Godine 2007. prvi put nakon 1946. organizirano je čuvanje Božjeg groba od strane djece i mladeži na Veliki četvrtak. Iste godine, prvi put nakon II. svjetskog rata organiziran je križni put na Veliki petak na brdo Sv. Ivan. Ponovno je uvedeno slavljenje blagdana sv. Marka, zaštitnika polja, te procesija i blagoslov polja. Uoči blagdana Majke Božje Snježne uveden je također  križni put i procesija na brdo sv. Ivan. Početak školske godine počeo se obilježavati za školsku djecu iz Liča misom zaziva Duha Svetoga u župnoj crkvi u Liču, a uvedena je misa i blagoslov plodova na prvu nedjelju u Listopadu povodom Dana zahvale za plodove zemlje. Uz suradnju vjernika laika, organiziran je župni vjeronauk uz obvezu sve školske djece za prisustvovanje. Na inicijativu vjernika obnovio je tradiciju Tijelovske euharistijske procesije, a uz proslavu 400 godina Svetišta BDM Snježne izdan je 2009. prigodni plakat i letak o povijesti Svetišta.

No, materijalno je prolazno, a uspomena na svećenika, čovjeka i prijatelja ostaje. Ličani će sa zahvalnošću pamtiti da je pokojnik radosna srca uz svoje tri župe Lokve, Razloge i Crni lug preuzeo pastoralnu skrb i o našoj župi te redovito vršio brigu o dušama na području naše župe. Nije bilo nedjelje ili blagdana kada nije, ili prije ili poslije mise, podružio se s vjernicima, župnim pjevačkim zborom, župnim odbornicima i ministrantima. Župljani, vjernici Liča kao i svi mještani pamtit će pokojnika po otvorenosti, srdačnosti, susretljivosti i iskrenosti koja se očitovala osobito kod blagoslova kuća za Tri kralja kada je u svakoj kući popričao sa nazočnima, saslušao njihove teškoće i probleme, te dao lijepu riječ i savjet. Rado je dolazio u Lič misiti kod Majke Božje Snježne u Ličkom polju kada je njegovom podrškom blagdan dignut na jednu višu razinu.

Saznavši sa smrt vlč. Barišića koji je osim župnika bio i svima prijatelj, odmah je po običajima župe Lič zvonima oglašena njegova smrt. Zvoniti će se i na dan ukopa u ponedjeljak 3. listopada kada će ga župljani Liča molitvom pratiti, dok će obred sprovoda biti na groblju Pešćenica – Lekenik (Zagreb) u 15 sati.

Skip to content