Novi projekt iz tvornice pozitivnih inicijativa: Forum+ Akademija
Kategorija:
Vijesti

web-forum1Inicijativa mladih katolika za društvenu uključenost, Forum+, poznati je i hvalevrijedan odgovor mladih katolika na potrebu veće međusobne povezanosti i suradnje među mladima.  Ideja za pokretanje ovog projekta sazrijevala je nekoliko godina, a zahvaljujući upornosti i predanosti mladih i podršci mnogih prvi je Forum+ održan u Splitu 22. – 29. rujna 2012. i od tada se održava svake godine u sveučilišnim gradovima diljem Republike Hrvatske (Dubrovnik 2013., Osijek 2014., Zadar 2015., Rijeka 2016.). Iz ove tvornice pozitivnih inicijativa stiže još jedan projekt svijetle budućnosti: Forum+ Akademija.

Nakon postignutog kontinuiteta održavanja programa Foruma+ na nacionalnoj razini, pokretanje Forum+ Akademije za društvenu uključenost mladih dogodio se kao logičan slijed događaja. Promišljanjem i analiziranjem održivosti društvenog angažmana mladih, kao ishod nametnula se ideja dostupnosti programa na lokalnoj razini, odnosno na svim sveučilištima koji su bili domaćinom nacionalnog Foruma+.

Forum+ Akademija u svim će spomenutim sveučilišnim gradovima započeti do kraja studenog i trajat će do lipnja 2017. Sam je program koncipiran kao dinamična izmjena predavanja gostujućih predavača i foruma (rasprave) koji će služiti za konstruktivno iznošenje vlastitih stavova, razmjene mišljenja, kritičko promišljanje, razlučivanje i analiziranje vlastite interese, ali i bolje se međusobno upoznavanje.

Budući da je program koncipiran kao jedinstvena nadogradiva cjelina, od sudionika Forum+ Akademije očekuje se da budu redoviti u dolascima na susrete, ali i aktivni sudionici istoga. Uz redovitost dolazaka i aktivnost na susretima, od polaznika se očekuje da u razmacima između susreta prouče zadanu literaturu kako bi mogli aktivno sudjelovati u njegovoj obradi i promišljanju. Budući da program za cilj ima poticanje mladih na društvenu uključenost u skladu s kršćanskim vrednotama, izbor literature nametnuo se, takoreći, sam po sebi.

Knjiga Istinsko vodstvo govori o vodstvu iz kuta koji je suprotan onome koji nam prve padne na pamet na spomen te riječi. Ona govori o vodstvu kao spoju naravnih (velikodušnost, poniznost, razboritost, hrabrost, samokontrola i pravednost) i nadnaravnih (vjera, nada i ljubav) vrlina koji izgrađuju čovjekov karakter i usmjeravaju ga osobnoj izvrsnosti koju pojedinac instiktivno implementira u područje vlastita djelovanja. Kako biti intelektualac daje smjernice kako kontinuirano spoznavati i nadograđivati stečena znanja ne učeći čitatelja znanju, već osvješćujući u njemu poziv bavljenja vlastitim kompetencijama dubljim rasuđivanjem i kritičkim promišljanjem. Nakon što polaznici Forum+ Akademije promisle o sebi, svojim sposobnostima i potencijalima, proučavajući Docat (knjigu koja je nastavak na Youcat, a kojoj je polazišna točka Socijalni nauk Crkve), postupno će produbljivati spoznaju o tome koja su područja potrebna njihovog angažmana te gdje se oni najbolje mogu dati.

web-forum2Na pitanje o plodovima ovakvog projekta iz organizacije Forum+ Akademije poručuju kako će po završetku programa svaki od polaznika dobiti dublji uvid u vlastiti potencijal, otkriti interesno područje i oruđe koje daljnjom nadogradnjom može donijeti obilat rod, a ono što se programom Forum+ Akademije želi postići jest pružiti priliku za stjecanje inicijalnih znanja koji mogu donijeti ploda u društvenoj sferi nakon koje će svatko ponaosob tražiti vlastito mjesto pod Suncem.

Za sve koji još dvoje bi li se prijavili ili ne, nacionalna koordinatorica poručuje Ti što dvojiš i misliš da nisi za ovo, a istodobno te neopisivo privlači i kopka – dođi! Pokušaj! Dopusti sebi upoznati blaga što ih skriva riznica koja nosi tvoje ime. Dođi i saznaj kako i čime možeš svijet boljim mjestom za život, čak i ako taj svijet podrazumijeva blagajnu u trgovačkom centru ili fakultetsku predavaonicu. Vjeruj mi, nećeš požaliti jer nema veće zadovoljštine od one kad znaš da si svome zrnu dao priliku da padne na plodno tlo.

Više informacija o događaju možete pronaći na: http://bit.ly/FORUMplusAKADEMIJA_info

 

 

 

Skip to content