Znanstveni simpozij na Teologiji u Rijeci

6. ožujka

Nova evangelizacija i liturgijska inkulturacija na području Riječke metropolije 50 godina nakon II. Vatikanskog koncila tema je znanstvenog simpozija koji će se na Teologiji u Rijeci, u dvorani br. 210, održati u petak, 6. ožujka.

U jubilarnoj godini završetka II. Vatikanskog koncila koji je širom otvorio vrata inkulturaciji, simpozij će se baviti dosezima inkulturacijskog ostvarenja danas u kontekstu nove evangelizacije s posebnim osvrtom na područje Riječke metropolije. Također, želja organizatora je istaknuti doprinos dugogodišnjeg profesora na Teologiji u Rijeci, gospićko-senjskog biskupa mons. Mile Bogovića, koji proslavlja 15 godina biskupstva, 50 godina svećeništva i 75 godina života. Organizator je Povjerenstvo za simpozije Teologije u Rijeci u suradnji s Katedrom za liturgiku i Katedrom crkvene povijesti. Početak simpozija na rasporedu je u 9:15, a program se može pročitati na službenim stranicama Teologije u Rijeci: ri-kbf.org

Skip to content