Knjiga za sve članove crkvene zajednice
Kategorija:
Vijesti

U utorak 21. travnja u dvorani Nadbiskupskog ordinarijata u Rijeci predstavljena je knjiga doc. dr. sc. Nikole Vranješa: „Na pragu vječnosti – Promišljanje o pastoralu umirućih“. Knjigu je izdala novinsko-izdavačka kuća Glas Koncila iz Zagreba.

Predstavljanju su nazočili riječki nadbiskup Ivan Devčić i krčki biskup Ivica Petanjak, dok su o temama kršćanskog pogleda na smrt, umiranja i tugovanja, govorili prof. dr. Milan Špehar i dr. sc. Richard Pavlić. U glazbenom dijelu programa nastupio je bend mladih „Noel“ iz župe sv. Jurja mučenika na Gornjoj Drenovi. 

Govoreći o sadržaju knjige, Pavlić je istaknuo kako se u naslovima otkriva autorov dar i sposobnost jasne distinkcije i povezivanja elemenata pastorala i teologije, odnosno sistematizacije elemenata pastoralne teologije. Također, u djelu je vidljiva nužna povezanost i unutarnja isprepletenost teologije i pastorala, odnosno pastoralne i dogmatske teologije.

Na predstavljanju je istaknuto kako autor smatra da bi nužan kršćanski odgovor na pristupe smrti trebao biti u obliku trajne, cjelovite i otvorene kateheze kojom bi se razvijao stav iskrena i odgovorna pristupa smrti kao prijelazu u vječnost. S tim u vezi predlaže četiri modela: Prvi je usmjeren prema cilju, vječnom životu u Bogu, dok u drugom treba izbjegavati futurološka i fatalistička određivanja smrti. Treći model podrazumijeva eklezijalno viđenje smrti i četvrti obnovljeno i intenzivnije katehiziranje o nebeskim stvarnostima.

Također, autor piše o tri sakramenta pastorala umirućih: pomirenju, bolesničkom pomazanju i euharistiji. Upozoreno je kako mnogi bolesničko pomazanje shvaćaju kao ‘posljednje’ i zbog toga umiru bez njega. Pastoralni napori trebaju ići u smjeru oživljavanja svijesti da se radi o sakramentu koji pomaže čovjeku živjeti na sakramentalan način, zaključeno je na predstavljanju.

Knjiga: „Na pragu vječnosti – Promišljanje o pastoralu umirućih“,  posvećena je teološko-pastoralnim promišljanjima o pastoralnoj skrbi za umiruće osobe, ali i promišljanjima o kršćanskom shvaćanju smrti i umiranja, o konkretnom djelovanju u susretu s umirućim osobama, kao i promišljanjima o pastoralu tugujućih. U skladu s tim podijeljena je ne četiri poglavlja: 1. Pastoral umirućih kao integralni dio crkvenog djelovanja; 2. Elementi pastorala umirućih; 3. U susretu s umirućima; 4. Pastoral tugujućih. 

Autor, dr. Nikola Vranješ poručuje da je namijenjena svim članovima crkvene zajednice, a osobito onima koji se nalaze bliže prijelazu praga vječnosti, kao i članovima njihovih obitelji, ali i svećenicima, kao i drugim pastoralnim djelatnicima koje skrbe za umiruće. Kao vrijednu pozornosti mogu je prepoznati i sve osobe koje su zainteresirane za upoznavanje kršćanskog odnosa spram smrti i umiranju. Između ostalog, osobitost je ove knjige i pokušaj ukazivanja na značenje suradnje između pastoralnih djelatnika i osoba koje su angažirane u palijativnoj medicini i u oblicima hospicijske skrbi, posebno imajući u vidu vrijednu djelatnost riječkog hospicija ‘Marija Krucifiksa Kozulić’. 

Skip to content