Reagiranje HBK o neistinama iznesenim u Globusu
Kategorija:
Vijesti

U tjedniku Globus od 17. siječnja 2014. godine, objavljen je članak novinara Darka Hudelista pod naslovom „Bozanić više nije glavni“ u kojem su iznesene neistinite tvrdnje te stoga molimo da u skladu sa Zakonom o medijima, objavite slijedeće reagiranje:

Izbor i imenovanje novih biskupa jasno su uređeni Zakonikom kanonskoga prava koji određuje da mjesni biskup, biskupi pojedine crkvene pokrajine ili biskupske konferencije zajednički, tajno sastave popis s imenima trojice svećenika prikladnih za biskupstvo i dostaviti ga Svetoj Stolici. Sukladno Zakoniku kanonskoga prava zadaća je papinskog izaslanika u zemlji u kojoj se provodi proces postavljanja novoga dijecezanskoga biskupa ili biskupa koadjutora da prikupi dodatne informacije o kandidatima. Nuncij je dužan istražiti i Svetoj Stolici priopćiti što o svakom pojedinom kandidatu misli metropolit i biskupi sufragani crkvene pokrajine u kojoj bi kandidat trebao preuzeti biskupsku službu. Osim toga nuncij je dužan pribaviti mišljenje predsjednika biskupske konferencije, zatim pitati za savjet neke članove zbora savjetnika dijecezanskog biskupa i stolnog kaptola te više predstavnika biskupijskog i redovničkog klera te laika »koji se odlikuju mudrošću«. Papin izaslanik dužan je također priložiti svoj osobni sud odnosno svoje osobno mišljenje o kandidatima. Taj cijeli postupak nuncij  provodi u najvećoj tajnosti i svi koji su pitani za savjet odnosno za mišljenje obvezani su najstrožom tajnom. Konačnu odluku o imenovanju određenog svećenika biskupom ima poglavar Katoličke Crkve – papa.

Iznesena procedura izbora novih biskupa, kao i uloga pojedinih aktera u tome postupku kako ju određuje Zakonik kanonskoga prava umnogome se razlikuje od one kako ju je u svome tekstu prikazao gospodin Hudelist.

Što se tiče odnosa nuncija i članova Hrvatske biskupske konferencije novinar je previdio činjenicu da je Apostolski nuncij redovito nazočan na redovitim i izvanrednim zasjedanjima s hrvatskim biskupima, da redovito obilazi biskupe i njihove biskupije, posebice u prigodi velikih svečanosti te da je rado viđen i svečano dočekivan.

Gruba je podvala na račun zagrebačkog nadbiskupa kardinala Josipa Bozanića za koga se insinuira da nema utjecaja u Vatikanu, i da o svemu odlučuje nuncij u RH kojemu novinar zločesto pripisuje veću naklonost političarima nego hrvatskim biskupima. Novinar očito zanemaruje činjenicu da je nuncij po službi dekan diplomatskog zbora, pa je uz potrebno druženje i savjetovanje s hrvatskim biskupima po službi dužan kontaktirati političke strukture Republike Hrvatske u kojoj predstavlja Svetog Oca.

Tiskovni ured HBK 

 

Skip to content