Rad sa siromašnima je najljepši i najdublji poziv koji nam je Isus dao

U samostanskoj kapeli Družbe sestara Presvetog Srca Isusova na Pomeriju u Rijeci u ponedjeljak, 29. prosinca obilježen je Dan Majke Marije Krucifikse Kozulić. Misno slavlje predvodio je fra Zlatko Šafarić. Na misi su sudjelovali volonteri Socijalne samoposluge, članovi Franjevačkog svjetovnog reda kojima je Riječka Majka suzaštitnica, a fra Zlatko duhovnik.

Euharistija znači ‘zahvala’ te smo Bogu zahvalni za primjer, poticaj i zagovor službenice Božje Marije Krucifikse Kozulić, rekao je na početku propovjednik. Bogu trebamo biti zahvalni za ljude koji su čuli Božji poziv da činimo dobro. Vi ste se uključili u rad sa siromašnima. To je najljepši i najdublji poziv koji nam je Isus dao u evanđelju, poručio je volonterima.

„Ti ljudi pomažu fizički, ali potrebitima daju i riječ utjehe, osmjeh i susretljivost. Ustrajni su u dobru i važno je zahvaliti tim ljudima u kući koja je izvor službe prema potrebitima u ovom gradu.“ Članovi Franjevačkog svjetovnog reda osjetili su potrebu društva i angažirali su se, ne samo u vjeri, nego i osjećaju prema čovjeku, rekao je propovjednik.

Karizma Marije Krucifikse Kozulić i ideje koje počivaju na evanđelju, proširile su se u ovom gradu. Stoga je potrebno moliti za više onih kojima će ona biti uzor u pomaganju potrebitima, a sve na veću slavu Božju i na korist grada u kojemu živimo, zaključio je fra Zlatko.

Riječka Majka i sama je bila franjevačka trećoredica i usrdno se brinula za siromahe u Rijeci što je i poslanje volontera Socijalne samoposluge „Kruh sv. Elizabete“. Sudjelujući na misama kod sestara Presvetog Srca Isusova na Pomeriju i slušajući o životu i nastojanjima Majke koja je i sama često bila pritisnuta materijalnim nedaćama, povjerili smo Socijalnu samoposlugu njezinu zagovoru, rekli su volonteri.

Ovim povodom s crticama iz života utemeljiteljice Družbe govorila je postulatorica kauze, s. Dobroslava Mlakić. Svakog 29. u mjesecu je Dan Majke Marije Krucifikse Kozulić u svim našim zajednicama, a na to potičemo i sve vjernike. To je dan  spomena na njezino preminuće, kada posebno  molimo za njezino proglašenje blaženom i na sve nakane i potrebe svih njezinih štovatelja te onih koji se posebno preporučamo. Riječka Majka je deset godina djelovala u Trstu,  kao  aktivna trećoredica Udruge Kćeri presvetog Srca Isusova koju je osnovao  kapucin fra Arkanđeo iz Camerina. U Trstu je donijela odluku: ‘Služit ću Gospodinu dovijeka,  ali u siromašnima. Slijedit ću Isusa i na Kalvariji’, rekla je s. Dobroslava.

Službenica Božja Marija Krucifiksa Kozulić od  1889. Je nastavila s pastoralnim,  karitativno-socijalnim i odgojnim radom u Rijeci kao laikinja i ravnateljica riječkoga ogranka Udruge. 1895. osnovala je karitativnu ustanovu „Zavod Presvetog Srca Isusova za siromašnu djecu i mladež“ u kojem je otvorila sirotište, dječji vrtić, radionice ručnoga rada i oratorij.

U Rijeci danas djeluju Dječji vrtić „Mima“, Ženski učenički dom Marije Krucifikse Kozulić, Družba i samostan sestara Presvetog Srca Isusova te Postulatura. Vi djelujete u ovom gradu u kojem je Majka Marija Krucifiksa bila začetnica Caritasa, brige za siromašne svake vrsti. Hvala Vam što ste ju s pravom odabrali za svoju drugu zaštitnicu,  u kojoj itekako možete naći uzor za svoj život i djelovanje, zaključila je s. Dobroslava.

Skip to content