Župna kateheza
Kategorija:
Pastoral

Povjerenik: vlč. Marijan Benković
E – pošta: marijanbenkovic@yahoo.com

Župna kateheza obuhvaća katehetska nastojanja u župnim zajednicama sa svim dobnim skupinama koja pomažu rastu u cjelovitosti vjere. Teme župne kateheze za novu pastoralnu godinu povezane su sa cjelokupnom tematikom nove pastoralne godine – Godine obitelji.

Model rada u župnoj katehezi je propisan u Planu i programu za župnu katehezu HBK iz 2000. Riječ je o „celebratio catechetica“ ili katehetskom slavlju. Globalna struktura katehetskih susreta sadrži:

 1. Susret sa sakralnim prostorom
 2. Molitveno – slavljenički aspekt
 3. Poučni dio
 4. Katehetske zadaće
 5. Završni dio

Ciljevi župne kateheze za novu pastoralnu godinu – Godinu obitelji, za sve dobne skupine, odnose se na upoznavanje, produbljivanje i življenje Božjeg i crkvenog nauka o obitelji.

Teme za župnu katehezu (za poučni dio – na temelju crkvenih dokumenata, usp. Direktorij za obiteljski pastoral Crkve u Hrvatskoj, HBK, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2002.):

 1. Sakramentalna ženidba – na sliku trojedinoga Boga
 2. “Kućna Crkva” na sliku Trojstva
 3. Čovjek je poziv na ljubav i sebedarje
 4. Spasenjski put po predanju bračnom drugu “kao Kristu”
 5. Zahvaćeni unutartrojstvenom ljubavlju – Duhom Svetim
 6. “Crkva u malom”
 7. Svetost i dostojanstvo tijela i spolnosti
 8. Jedinstvo, svetost i nerazrješivost bračnog zajedništva
 9. Roditeljstvo
 10. Obiteljski odgoj
 11. Bračna i obiteljska duhovnost
 12. Dostojanstvo žene, muškarca, djeteta, starije osobe
 13. Navjestiteljsko poslanje obitelji
 14. Svećenička zadaća obitelji
 15. Obitelj u službi ljudske osobe
 16. Obitelj u društvu
 17. Situacija braka i obitelji u Hrvatskoj
 18. Crkveno djelovanje za brak i obitelj
 19. Djelatnici i strukture obiteljskog pastorala
 20. Ženidba i obitelj u kanonskom i partikularnom pravu

Katehetske zadaće su u službi uključivanja katehizanata u život i poslanje župne zajednice. Tijekom Godine obitelji naglasak je na pomoći (duhovnoj i materijalnoj) i solidariziranju s potrebitim obiteljima.

Župni pastoralni kalendar će uvelike pomoći planiranju i ostvarivanju župne kateheze.

Župe imaju mogućnost da pošalju buduće župne animatore/župne katehete da steknu stručne kompetencije za rad u župnoj katehezi na Metropolitanskom pastoralnom institutu u Rijeci

Male zajednice u župi koje stavljaju naglasak na katehetski momenat, tj. odgoj u vjeri, temelj su i budućnost naše Crkve.

Skip to content