Zasjedanje biskupa Riječke metropolije

Biskupi Riječke metropolije 25. studenog u Rijeci su održali redovito jesensko zasjedanje na kojemu su razmatrali zajedničke teme na metropolitanskoj razini. Najviše je bilo riječi o radu bogoslovnog sjemeništa „Ivan Pavao II.“ kojega pohađaju svećenički kandidati Riječke  nadbiskupije, Krčke, Gospićko-senjske i Porečke i Pulske  biskupije te Zadarske nadbiskupije.

Nadbiskup Ivan Devčić i biskupi Valter Župan, Mile Bogović i Dražen Kutleša izrazili su zadovoljstvo programom propedeutske godine za bogoslove koja je uvedena pretprošle godine. Voditelj programa, vicerektor o. Marko Stipetić, izvijestio je o dosadašnjim dobrim iskustvima i novostima. Tijekom pripravne godine kandidati za ulazak u bogosloviju upoznaju se sa životom u sjemeništu, uvode u iskustvo života u zajednici, iskustvo molitve, meditacije i liturgije. Produbljuju svoja znanja o vjeri, proučavaju Katekizam Katoličke Crkve te uče hrvatski i strani jezik, većinom engleski, te klasične jezike, latinski i hebrejski. Pri kraju propedeutske godine, tijekom proljeća, pripremaju se za državnu maturu, a za to su im osigurane i dodatne poduke. Ove jeseni sjemenište je dobilo novog duhovnika, isusovca o. Vatroslava Halambeka koji je, s rektorom Sanjinom Francetićem, također podnio izvješće o radu. Trenutno je u sjemeništu četvero kandidata na propedeutskoj godini i 30 bogoslova. Rektor je obavijestio biskupe da će se početkom svibnja u Rijeci održati susret svećeničkih kandidata Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Kandidati za đakone i đakoni ne borave u sjemeništu nego su na praksi u župama, a utorkom dolaze na predavanja i s profesorima analiziraju pastoralna iskustava iz župa. Jednom mjesečno okupljaju se i na duhovnoj obnovi.

Mons. Emil Svažić sudski vikar Interdijecezanskog ženidbenog suda izvijestio je o radu Suda, rezultatima i poteškoćama zbog kojih se razmišlja o reorganizaciji. Na sjednici je najavljen i Drugi nacionalni susret obitelji koji će se održati 2015. godine, pa su već počele predradnje za organizaciju susreta.

Biskupi su se susreli i s organizatorima metropolijskih Obiteljskih škola na kojima je u proteklih 11 godina sudjelovalo oko 1000 obitelji s djecom. S bogoslovima su se okupili na molitvi i zajedničkom ručku. 

Skip to content