Prihvaćamo li mi danas križ spasenja?

Dok je jednom u osami molio, bijahu s njim samo njegovi učenici. On ih upita: »Što govori svijet, tko sam ja?« Oni odgovoriše: »Da si Ivan Krstitelj, drugi: da si Ilija, treći opet: da neki od drevnih proroka usta.« A on im reče: »A vi, što vi kažete, tko sam ja?« Petar prihvati i reče: »Krist – Pomazanik Božji!« A on im zaprijeti da toga nikomu ne kazuju. Prvi navještaj muke i uskrsnuća. Reče: »Treba da Sin Čovječji mnogo pretrpi, da ga starješine, glavari svećenički i pismoznanci odbace, da bude ubijen i treći dan da uskrsne.« 

Uvjeti za nasljedovanje Isusa

A govoraše svima: »Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka danomice uzima križ svoj i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga; a tko izgubi život svoj poradi mene, taj će ga spasiti.” Lk 9, 17 – 24

Dragi prijatelji. Iako je tehnologija znatno napredovala ono u čovjeku nije se mnogo promijenilo još od Isusovih dana. Zar i danas nema onih koji se pitaju tko je Isus? Zar i danas nema onih koji Isusu niječu njegovo boštvo, koji ističu samo njegovu ljudsku dimenziju? I u Isusovo vrijeme bilo je onih koji Isusa nisu prepoznali i unatoč Njegovim čudesima materijalnog, moralnog i intelektualnog reda – oči duše i srca im ostadoše slijepe prepoznati Spasitelja svijeta. Isus kao da i danas vas pita: a vi? Što vi kažete tko sam ja? Ovo pitanje bi trebalo nas same potaknuti na dublje promišljanje vlastite vjere i na susret s živim Bogom. U današnjem evanđelju slušamo kako Isus po prvi put navješta svoju muku, smrt i uskrsnuće. Na kraju ulomka iz Radosne vijesti Isus govori o važnosti križa. I jasno ističe da onaj tko želi svoj život spasiti, izgubit će ga, a tko ga izgubi radi Njega, spasit će ga. Isus se ne bavi lažnim obećanjima ne bi li nas zaveo, obmanuo poput nekih koji se ne libe lagati narod kako bi zadobili povjerenje, a poslije se uopće ne trude objasniti svoje laži izrečene u službi prevare i obmane. Učitelj nas jasno poziva da prihvatimo svoj životni križ i da se ne bojimo nositi ga. Upravo preko tog križa koji je i sam Gospodin nosio i preko kojeg je mučen bio, umro i uskrsnuo i mi ćemo doživjeti ulazak u puninu vlastite vječnosti. Ako odbacimo križ koji je jasno sredstvo spasenja, kako se onda imamo spasiti?
Zar nam nije dovoljan dokaz u samome Kristu koji je rekao da onaj koji se želi spasiti mora uzeti svoj križ i Njega slijediti. Gospodin nam u retku niže jasno poručuje: što ti vrijedi, da čitav svijet zadobiješ, a život svoj izgubiš? Mi uistinu držimo kako je mnogo mudrije Bogu ugoditi i zadobiti puninu vječnosti. Ne bojte se stoga težine vlastita križa. Preko križa ćete prijeći provaliju bezdana i ući u kraljevstvo ljubavi našeg Učitelja. Vjerni stoga budite. 
 
Marin Miletić

Skip to content