Odgovorimo potrebama današnje Crkve
Kategorija:
Vijesti

Nova akademska godina na riječkoj Teologiji svečano je započela 4. listopada inauguralnim predavanjem dr. Nikole Vranješa u velikoj dvorani Teologije i misom sa zazivom Duha Svetoga koju je u kapeli Bogoslovnog sjemeništa “Ivan Pavao II.” predvodio riječki nadbiskup i kancelar Teologije dr. Ivan Devčić. Na Teologiju u Rijeci ove se godine upisalo 20 novih studenata te ih ukupno 120 polazi studij. Od tog broja, 46 je bogoslova koji borave u sjemeništu „Ivan Pavao II.“. Ove je godine prijavljeno 12 novih bogoslova, 9 ih se upisalo zajedno s prvom godinom studija, a trojica su na višim godinama studija odlučili pristupiti u bogosloviju.

Pastoralna teologija i pastoralna praksa u dijalogu – izazovi i perspektive bio je naslov predavanja koje je održao dr. Vranješ istaknuvši pritom važnost usklađivanja teorije i djelovanja. „Pastoral se u najširem smislu riječi promatra kao spasenjski odnos Crkve prema svijetu. Prvo od pitanja koje je u ovom kontekstu potrebno obraditi svakako je pitanje potrebe jedne zasebne teološke discipline koja bi se na eksplicitan način bavila pastoralom“, rekao je Vranješ uvodeći u temu. To je relativno novija znanstvena teološka disciplina, a snažan zamah znanstvenom teološkom pristupu pastoralu dao je Drugi vatikanski sabor.

„Pastoralna teologija, s jedne strane, mora biti dosljedna u uklapanju današnje pastoralne stvarnosti u dinamiku tradicije Crkve, a s druge strane toj istoj stvarnosti ne može pristupati na način kako se to činilo u proteklim stoljećima i to u prvom redu zbog promijenjene društvene i kulturalne situacije koja zahtjeva osuvremenjenje pastoralnog pristupa. Od Crkve se očekuje da prepoznaje znakove vremena, da ih razlučuje, prosuđuje i propituje, te djeluje u skladu s dometima tog razlučivanja.“ Objasnio je kako je pastoralna teologija teološka disciplina koju se može definirati kao “teološku teoriju crkvene prakse,“ a koja znanstveno reflektira nad stvarnošću crkvenog djelovanja. „To znači da je i objekt ove discipline pravi teološki objekt znanstvenog karaktera. U tome se smislu od ove discipline ne mogu očekivati recepti, već znanstveni teološki doprinos u unaprjeđenju pastorala. Pastoral nije poput nekog “predmeta“ kojemu bi se moglo pristupati na nediferenciran način, on zahtjeva specifičan i kvalificiran teološki pristup, kao i specifičnu metodu, što mu omogućuje ova disciplina“, zaključio je Vranješ.

Nadbiskup Devčić u propovijedi je potaknuo profesore, studentice i studente da svoje znanje stečeno na studiju Teologije po uzoru na sv. Franju Asiškog iskoriste na dobrobit Crkve. “No, da bismo joj mogli pružiti tu dragocjenu pomoć, potrebno je da, poput sv. Franje, postanemo maleni, ponizni i siromašni, jer samo takvi možemo prihvatiti Božju objavu u Isusu Kristu i drugima je uvjerljivo prenijeti.” Nadbiskup je istaknuo kako su izazovi pred kojima stoji Crkva i danas brojni i veliki, a treba ih prepoznavati čitajući znakove vremena. “I danas se traže oni koji će privi živjeti ono što naviještaju drugima; i danas vlada velika vjerska nepoučenost, stoga su nam potrebni autentični učitelji vjere; i danas mnogi žele ići putem svetosti i zato traže duhovne vođe; i danas je potrebno razvijati „laičku duhovnost“, koja će biti u stanju evangelizirati svjetovnu stvarnost, posebno sve mnogoljudnije gradove; i danas su Crkvi potrebni pokretljivi propovjednici i misionari, koji se ničim neće dati omesti u nastojanju da budu ondje gdje ih Crkva treba; i danas je potreban dijalog razuma i vjere, zbog čega treba, poput prosjačkih redova u srednjem vijeku, hrabro ući u suvremene sveučilišne i kulturne arene. Zato pokušajmo ovu akademsku godinu i sve godine studija tako iskoristiti da možemo doista odgovoriti potrebama Crkve, koja u ovu ustanovu i u sve nas gleda s velikim očekivanjima i nadanjima”, zaključio je nadbiskup Devčić.

 

Skip to content